Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 24, wszystkich 2298391, online 17

Strona załadowała się
w 0.01062107 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Co nowego w Elektryku w 2016 roku

W 2017 roku w ogólnopolskim rankingu miesięcznika Perspektywy Zespół Szkól Elektrycznych we Włocławku uzyskał w kategorii technikum tytuł "Złotej Szkoły", zajmując po raz kolejny 1 miejsce we Włocławku. Takiego sukcesu nie uzyskała żadna szkoła w naszym regionie.

Rok szkolny 2017/2018 będzie pierwszym rokiem wdrażania nowych programów w Szkole Branżowej.

W Technikum nr 4 planujemy rozpoczęcie kształcenia w zawodzie technik telekomunikacji i technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Zawody te są rozwinięciem dotychczasowych specjalizacji.

Przez cały czas w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku unowocześniamy bazę dydaktyczną.

Wspomagają nas w tym takie firmy jak: TME (Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o) z Łodzi, Cheko, Opakofarb, Detal-Met, Renex, ORLEN Serwis, Emehurt, EndCorr z Włocławka oraz stowarzyszenia: Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego z oddziałami we Włocławku.

Dzięki współpracy ze spółką ORLEN Serwis w 2016 roku w szkole powstała patronacka pracownia automatyki, gdzie nasi uczniowie pozyskują wiedzę i umiejętności pożądane od techników przez współczesny rynek pracy na całym świecie.

W 2017 roku podpisana została patronacka umowa z firmą RPC SUPERFOS z Kalisk k. Lubienia Kujawskiego oraz odnowiona została umowa patronacka ze spółką Renex z Włocławka.

Lokalne zakłady pracy wspierają również Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku poprzez realizację praktycznej nauki zawodu w naturalnych warunkach pracy, realizując tzw. kształcenie dualne.

Dla najlepszych uczniów „Elektryka” lokalne firmy fundują stypendia i nagrody. Obecnie w szkole funkcjonują trzy oddziały klas patronackich.

We współpracy z Fundacją ANWIL dla Włocławka obecnie wdrażany jest w dla uczniów konkurs grantowy "Uczę się z ANWIL" dzięki, któremu szkoła może realizować projekt pt. "Energia alternatywna - teraźniejszość i przyszłość praktycznego wykorzystania w szkole".

Postęp technologiczny zmusza nas do ciągłego pozyskiwania modernizowania pracowni zawodowych.

W ramach projektu EDUSatel unowocześniana jest pracownia elektronicznych systemów zabezpieczeń Satel. W tym roku udoskonalone zostały pracownie urządzeń techniki komputerowej oraz pracownie systemów i sieci komputerowych.

Od 2014 roku w szkole występują 3 rodzaje sieci: bezprzewodowa (WiFi), przewodowa (UTP) i światłowodowa. Takiego rozwiązania technologicznego nie ma w żadnej z włocławskich szkół. Szczególnie cieszy powstanie sieci światłowodowej, która gwarantuje szybkość, płynność i niezawodność. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z firmą Molex i Aski.

W ostatnim czasie pracownia teleinformatyczna wzbogacona została w nowe centrale telefoniczne, switche, mierniki oraz stanowiska komputerowe. Ponadto pozyskaliśmy reflektometry i spawarki światłowodów. Firma Detal-Met z Włocławka ufundowała szkole drukarkę 3D.

Elektronicy mają możliwość poznawania tajników montażu telewizji satelitarnej oraz strojenia odbiorników DVB-T. Uczniowie zajmują się także programowaniem central telefonicznych i obsługi monitoringu. W każdej sali językowej można odbierać kanały zgodne z językiem nauczania - umożliwiają to odpowiednio dostrojone anteny satelitarne. W salach językowych uruchamiamy sieć WiFi, a naukę języków wspomagamy tabletami multimedialnymi.

W 2017 roku nasi po raz drugi uczniowie wzięli udział w „Mistrzostwach Polski w Lutowaniu”, zorganizowanych w Warszawie w ramach RENEX S OLDERING CHAMPIONSHIP POLAND 2017.

W ostatnim czasie pozyskano z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla potrzeb kształcenia elektroników. Są to m in. nowoczesne stoły montażowe RECO, zestawy do lutowania i rozlutowywania elementów elektronicznych, oscyloskopy i generatory mocy. W trakcie wykonywania ćwiczeń za pomocą kamery i wielkoformatowego monitora uczniowie mają możliwość podglądu wykonywanych operacji. Sprzęt ten daje możliwość naprawy urządzeń elektronicznych zawierających najnowocześniejsze elementy elektroniczne wysokiej skali zminiaturyzowania, takie jak laptopy i telefony komórkowe. Z tego typu sprzętu mogą korzystać przyszli technicy informatycy, teleinformatycy, elektrycy i elektronicy.

Szkoła pozyskała kolejne urządzenia służące do pozyskiwania energii odnawialnej w postaci panelu słonecznego, mobilnej baterii słonecznej, paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej. Dodatkowo zakupiliśmy kamerę termowizyjną i minilaboratorium do pokazów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Z tego będą korzystać przyszli elektrycy, elektromechanicy, monterzy elektronicy oraz technicy elektrycy.

Dodatkowo dokształcamy kolejną grupę uczniów na kursie DSD-pro (Deutsches Sprachdiplom). Szkolenia dla uczniów technikum rozpoczęliśmy jako pierwsi na świecie!. Certyfikaty DSD-pro dają przepustkę do dalszego kształcenia na uczelniach całego świata.

Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesną bazę sportową w postaci nowej pełnowymiarowej sali, nowoczesnej siłowni, pływalni oraz kompleksu boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią w tym boiska tzw. "Orlika". W ramach budżetu obywatelskiego w roku 2017 powstanie kolejny kompleks sportowy dzięki któremu będą w szkole funkcjonowały kort tenisowy, boisko do piłki plażowej oraz nowoczesna bieżnia lekkoatletyczna.

W 2016 roku UKS „Elektryk” uzyskał wparcie od fundacji Anwil dla Włocławka, dzięki czemu powstała w szkole sala do Crossfitu. W Sali odbywają się różne formy ćwiczeń zwane Cross-ternigiem. Dla lepszego komfortu pracy i nauki w otoczeniu szkoły jest dużo zielni, w czym wspomaga szkołę Nadleśnictwo Włocławek.

Obecnie pracujemy nad kolejnymi projektami unijnymi, które wg założeń Urzędu Marszałkowskiego oraz Unii Europejskiej wspomagać będą proces kształcenia zajęć matematyczno-przyrodniczych, zawodowych, języka obcego zawodowego, doradztwa zawodowego oraz poznawania nowoczesnych technologii. Realizacja tych projektów to dla naszych uczniów możliwość dodatkowych staży, praktyk, wyjazdów studyjnych oraz zajęć na wyższych uczelniach.

Planujemy także wdrażać kolejne projekty międzynarodowej wymiany uczniów i studentów z programu Erasmus+ i World Talks. Wynikiem realizacji tych projektów będą także nowe pracownie zawodowe.

"Twórcza szkoła to taka szkoła, w której w sposób celowy i systemowy (nie od święta i nie raz do roku) budzi się, wspiera i rozwija zdolności myślenia i działania twórczego. To taka szkoła, w której twórczy nauczyciele nauczają w twórczy sposób."

K.J. Szmit

My nie boimy się kolejnych wyzwań a Ty?


do góry

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2018

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3