Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 20, wszystkich 2110778, online 33

Strona załadowała się
w 0.01024318 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Szkolna stacja meteorologiczna

 

W 2006 roku w ramach pracy dyplomowej uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych pod kierunkiem p. A. Kriegera postawili sobie za cel zbudowanie szkolnej stacji pogodowej. Niezbędne części w postaci zestawu czujników i uszkodzonej centrali zostały zakupione z funduszy Rady Rodziców. Uczniowie dokonali analizy uszkodzeń po czym wymienili uszkodzone elementy i uruchomili układ. Następnie w istniejących wówczas warsztatach szkolnych wykonano maszt z klatką bezpieczeństwa mieszczącą delikatne urządzenia pomiarowe. Całość została zamontowana na budynku szkoły i sprzężona drogą radiową z centralą stacji. Wyniki pomiarów po obróbce w specjalnym programie komputerowym przesyłane są i wyświetlane na szkolnej stronie internetowej. Jest to jedyna szkolna stacja pogodowa we Włocławku.

Film z włocławskiego portalu WLC.PL - Lepsza strona Włocławka


Więcej

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2017

Technikum nr 4, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 5, Technikum dla Dorosłych nr 3