logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Nadchodzi czas wyboru

08. 05. 2024 J. Nadolski

Koniec roku zbliża się nieubłaganie. Tym samym rozpoczyna się czas naboru. Absolwenci szkół podstawowych staną przed ważnym wyborem, który niejednokrotnie zaważy nad ich dalszymi, życiowymi krokami. To ważny wybór i należy dokonać go starannie i z rozmysłem. Od wielu lat wychodzimy tym wyborom naprzeciw oferując możliwość kontynuowania edukacji na jednym z pięciu kierunków zawodowych. Są to:

  • technik elektryk
  • technik elektronik
  • technik informatyk
  • technik programista
  • technik automatyk

Rozwój i transformacje branży energetycznej w ostatnich latach, wymagania unijne odnośnie udziału energii odnawialnej w rynku energetycznym mają znaczący wpływ na gwałtowny rozwój tych dziedziny. Przysporzy się to do powstania nowych miejsc pracy. Tylko do obsługi przyszłej elektrowni atomowej (a ma być ich kilka) będzie potrzeba tysięcy osób. Z branżą energetyczną związana jest ściśle informatyka i automatyka, które uczestniczą również w rozwoju sieci komunikacyjnych i stopiły się praktycznie z każdą dziedziną przemysłową i społeczną. Skoro informatyka to i programistyka. Szeroki rynek stosujący różnorakie aplikacje i oprogramowanie to szerokie pole do samorealizacji. Wystarczy skorzystać z naszej oferty. Wszystkie informacje związane z naborem i ofertą znajdują się w zakładce „nabór 2024” .

Podejmij świadomą i mądrą decyzję!

Wybierz swój kierunek! - Samorząd Uczniowski