logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Dzień Praw Człowieka

22. 12. 2023 ZSEl

Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku 10 grudnia - w dniu, w którym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka (PDPCz). Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest dokumentem przełomowym, który głosi niezbywalne prawa, które przysługują każdemu jako istocie ludzkiej - niezależnie od rasy, koloru skóry, religii, płci, języka, poglądów politycznych lub innych, pochodzenia narodowego lub społecznego, majątku, urodzenia czy innego statusu. Dostępny w ponad 500 językach, jest najczęściej tłumaczonym dokumentem na świecie.

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.” To legendarne zdanie rozpoczynające Powszechną Deklarację Praw Człowieka jest dziś tak samo ważne, jak w momencie jej uchwalenia, które miało miejsce 75 lat temu.

W tym roku obchodzimy 75. Rocznicę przyjęcia przez Organizację Narodów Zjednoczonych jednego z najważniejszych w skali całego globu dokumentów, stanowiącego kamień milowy w historii obrony praw człowieka, mianowicie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

W tym roku pani Agnieszka Woźniak i Dorota Chmielewska połączyły obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka z organizowanym przez Amnesty International Maratonem Pisania Listów, która jest największą, coroczną globalną akcją w obronie praw człowieka.

Podczas Maratonu Pisania Listów pisaliśmy listy na rzecz osób, których prawa człowieka zostały złamane: niesłusznie skazanych, torturowanych, więzionych tylko dlatego, że działały w słusznej sprawie. Wysyłamy listy do decydentów, którzy mogą zmienić bieg wydarzeń oraz wyrazy wsparcia dla więźniów sumienia i ich bliskich.