logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Finanse i rachunkowość - zapraszamy

17. 05. 2024 PANS

Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku w zakresie bezpłatnych studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość jest kształcenie przyszłych ekspertów w zakresie finansów i rachunkowości – obecnie jednej z dziesięciu najbardziej poszukiwanych specjalności na rynku pracy. Nasi absolwenci uzyskują możliwość podjęcia zatrudnienia na dobrze wynagradzanych stanowiskach już na początku kariery zawodowej. Jest to bez wątpienia zasługa prowadzenia zajęć przez wysoko wykwalifikowaną kadrę wspieraną zespołem praktyków z dużym doświadczeniem biznesowym, przy wykorzystaniu nowoczesnego zaplecza technicznego Uczelni.

Ukierunkowanie na praktyczny aspekt przygotowania przejawia się w liczbie ćwiczeń, warsztatów, praktyk czy też laboratoriów, mających odzwierciedlać wykonywane w przyszłości czynności zawodowe. Uczelnia aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce oraz Centrum Informacji Księgowej, dzięki czemu umożliwiamy studentom uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, m. in. możliwość wejścia na ścieżkę certyfikacji zawodu księgowego z pominięciem I-go stopnia certyfikacji. Warto również zaznaczyć, że oferowane studia spełniają wymogi określone przez ustawę o finansach publicznych, które są stawiane głównym księgowym jednostek finansów publicznych.

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość są nieodpłatne i pozwalają uzyskać stopień licencjata w jednej z dwóch oferowanych specjalności:

  • Rachunkowość,
  • Finanse i Inwestycje.

Doskonałym udogodnieniem dla osób pracujących jest bezpłatny, hybrydowy tryb zajęć, które odbywają się w godzinach popołudniowych oraz weekendy, a część z nich prowadzona jest on-line. Wdrożony tryb studiów pozwala zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z dojazdem na zajęcia.

Jednocześnie mocną stroną Uczelni jest dogodna lokalizacja zapewniająca łatwy i szybki dojazd, a sam budynek Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej.