logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Gala wolontariatu

04. 04. 2024 M. Kotkiewicz

W czwartek, 28 marca 2024 roku w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku odbyła się Gala Wolontariatu. Podczas uroczystości wręczone zostały statuetki i dyplomy osobom, które na co dzień bezinteresownie niosą pomoc innym. Uhonorowano społeczników oraz podsumowano konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych”. Podziękowania wręczono także opiekunom szkolnych kół wolontariatu. Dyplom za udział w Konkursie otrzymała uczennica Zespołu Szkół Elektrycznych Agata Kasiorkiewicz.

Przemówienie Prezydenta Miasta Włocławka podczas Gali Wolontariatu Zdjęcie grupowe opiekunów szkolnych kół wolontariatu podczas wręczania podziękowań przez Prezydenta Miasta dr Marka Wojtkowskiego, wiceprezydent Panią Domicelę Kopaczewską oraz Wiceprzewodniczącą Rady miasta Włocławka Katarzynę Zarębską. Wszystkie osoby znajdują się na scenie teatru. Zdjęcie grupowe wolontariuszy, którzy otrzymali podziękowania za udział w konkursie nastolatków „8 Wspaniałych”. Dyplom dla Agaty Kasiorkiewicz za udział w Konkursie Nastolatków „8 Wspaniałych”. Wolontariuszka Agata Kasiorkiewicz oraz Dyrektor ZSEL Piotr Człapiński stojący na tle widowni i sceny Teatru Impresaryjnego. Opiekun szkolnego koła wolontariatu w ZSEL Marcin Kotkiewicz oraz wolontariuszka Agata Kasiorkiewicz stojący na tle widowni i sceny Teatru Impresaryjnego.