logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Z wizytą w Indorama Ventures Poland

14. 03. 2024 J. Kandyba

W lutym 2024r. na zaproszenie firmy Indorama Ventures Poland zlokalizowanej ul. Krzywa Góra we Włocławku uczniowie Technikum nr 4 uczestniczyli w wizycie studyjnej.

Indorama Ventures jest liderem w produkcji tworzywa sztucznego (politereftalan etylenu, PET) wykorzystywanego do produkcji opakowań i innych produktów. Koncern jest obecny w 35 krajach.

Uczestnicy wycieczki obejrzeli interesującą prezentację nt. historii powstawania firmy i jej działalności. Indorama prowadzi też projekty edukacyjne i prośrodowiskowe kładąc duży nacisk na recykling. PET jest uniwersalnym tworzywem sztucznym wykorzystywanym do produkcji opakowań do napojów, żywności, wyrobów farmaceutycznych oraz różnych produktów przemysłowych.

Po przywitaniu i szkoleniu BHP młodzież zaopatrzona w obuwie ochronne, kaski i okulary udała się na teren zakładu, aby poznać proces produkcji granulatu PET, urządzenia oraz instalacje elektryczne i automatyki przemysłowej. Firma jest wyposażona w nowoczesne urządzenia, wszędzie panuje porządek i wysoki standard bezpieczeństwa. Również otoczenie jest świetnie zagospodarowane, zadbano o miejsca parkingowe dla pracowników, teren rekreacyjny z dużą ilością roślin.

Uczestnicy wycieczki zostali zaproszeni także na słodki poczęstunek, podczas którego był czas na pytania uczniów do przedstawicieli firmy oraz podzielenie się wrażeniami po zwiedzeniu zakładu. Miło nam było też spotykać podczas zwiedzania absolwentów naszej szkoły pracujących w Indoramie.

Oferta Indorama Ventures spotkała się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość zadawanych pytań, często szczegółowych na temat zatrudnienia, staży i możliwości wsparcia pracowników chcących podjąć dalszą naukę w szkołach wyższych.

Dziękujemy za interesującą wycieczkę i gościnność Indorama Ventures.

Uczniowie i nauczyciele ZSEl ubrani w stroje BHP i stojący na tle logo Indorama Ventures
Z wizytą w Indorama Ventures Poland
Uczniowie ZSEl siedzący w sali konferencyjnej podczas prezentacji firmy Indorama.
Z wizytą w Indorama Ventures Poland