logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Kartki z powstania

06. 03. 2024 D. Chmielewska

4 marca uczniowie klas: I TA, I TD, I TF, I TG, II TA, II TB i IV TB uczestniczyli w spektaklu teatralnym „Kartki z powstania”, opartym na utworze „Pamiętnik z powstania warszawskiego” - Mirona Białoszewskiego.

Jest on jednym z najważniejszych utworów opisujących losy ludności cywilnej podczas powstania 1944 roku. Czworo bohaterów reprezentuje osoby, których zachowanie zmieniało się podczas 63 dni bohaterskiej walki. Te zmiany podejścia związane są z konkretnymi przeżyciami bohaterów: bombardowania domów, morderstwa na ludności cywilnej, pobytu w piwnicach, przejścia kanałami. Życie bohaterów spektaklu to jednak nie walka z okupantem, ale walka o przetrwanie, o zdobycie żywności, wody… Z dzieła płynie gorzka prawda o osamotnieniu walczącej stolicy. Spektakl nie zawiera elementów potępienia decyzji o powstaniu. Zdanie to muszą sobie wyrobić sami odbiorcy.

Przedstawienie zostało przygotowane przez aktorów Kieleckiego Teatru Lektur, którzy zaprezentowali się w Centrum Kultury Browar B.

Uczniowie na widowni teatru czekający na rozpoczęcie spektaklu
W oczekiwaniu na spektakl
Trzech aktorów i jedna aktorka na tle dekoracji w postaci nadpalonych przescieradeł. Aktorka klęczy nad walizką w centalnej części sceny.
„Pamiętnik z powstania warszawskiego”
Aktor i aktorka w centrum stoją składając płachty rozdartego materiału. Z prawej strony dwóch mężczyzn siedzi przy stoliku nakrytym czerwonym suknem i grają w szachy.
„Pamiętnik z powstania warszawskiego”