logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Wizyta w Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii

03. 01. 2024 J. Kandyba

W grudniu 2023 roku uczniowie ostatnich klas Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych odbyli wizytę studyjną w Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.

Przyszli technicy elektrycy zwiedzili Zakład Automatyki i Robotyki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Zapoznali się z wyposażeniem dydaktycznym pracowni zawodowych oraz z kierunkami studiów i warunkami nauki realizowanych na studiach. Aktywnie spędzili czas w pracowni napędów elektrycznych, uczestnicząc w zajęciach praktycznych. Uczniowie mieli możliwość wykonywania pomiarów parametrów pracy różnych rodzajów maszyn prądu stałego. Wykonywali ćwiczenia z układami sterowania maszyn, dokonywali podłączeń napędu silnika prądu przemiennego z wykorzystaniem przemiennika częstotliwości.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszył się sprzęt znajdujący się wyposażeniu Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii oraz możliwości wykonywania różnorodnych ćwiczeń w pracowni automatyki z układami pneumatyki i hydrauliki oraz w pracowni robotów.

Wizyta uczniów Elektryka odbyła dzięki umowie o współpracy jaką realizuje od ubiegłego roku Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku z Państwową Akademią Nauk Stosowanych we Włocławku.

Uczniowie przed wejściem do gmachu PANS we Włocławku Uczniowie przed wejściem do gmachu PANS we Włocławku Uczniowie podczas zajęć pomiarowych napędów elektrycznych w Zakładzie Automatyki i Robotyki Uczniowie przy stole z urządzeniami pomiarowymi w pracowni napędów elektrycznych Uczniowie przy stanowisku pomiarowym Uczeń przy modelowym stanowisku stycznikowych układów sterujących Uczniowie podczas warsztatów z robotyki Uczniowie przy stole z ekspozycją narzędzi montażowych Uczniowie przy stanowisku z modelem robota przemysłowego