logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Bezpieczeństwo na drogach

07. 03. 2024 B. Molenda

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku przeprowadzili z uczniami klas trzecich i czwartych spotkania na temat bezpieczeństwa użytkowników dróg, czyli zbioru zasad, których powinien każdy przestrzegać. Policjanci uświadamiali, że na bezpieczeństwo w ruchu drogowym mają wpływ: umiejętności kierowcy i jego zachowania zgodne z prawem, konstrukcja samochodu oraz infrastruktura drogowa. Uczniowie poznali konsekwencje, jakie mogą dotknąć osobę kierującą pojazdem z nadmierną prędkością czy będącą pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Podczas spotkania znalazł się też czas na refleksję i na zapoznanie się z zarejestrowanymi wypowiedziami osób ukaranych za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Dwoje policjantów na tle prezentacji
Bezpieczeństwo na drogach
Uczniowie słuchający prelekcji.
Bezpieczeństwo na drogach
Grupa uczniów tyłem, w tle policjantka w trakcie prelekcji
Bezpieczeństwo na drogach