logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Zaproszamy do udziału w projekcie " Rejs do Nauki"

21. 03. 2024 Uniwersytet Morski w Gdyni
Banner projektu
Rejs do nauki

Zapraszamy do włączenia się do projektu „Rejs do Nauki", który organizuje Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Projekt, to propozycja dla uczniów, mająca na celu pobudzenie młodych ludzi do twórczego myślenia, pogłębienia wiedzy i poszukiwania praktycznych rozwiązań w obszarach istotnych dla środowiska naturalnego, zdrowia człowieka i rozwoju gospodarczego.

Projekt powstał z potrzeby rozbudzenia zainteresowań młodzieży, a także chęci pomocy w wyborze kierunku dalszej edukacji i rozwoju. Wykładowcy stawiają sobie za cel otwarcie młodzieży na nowe obszary wiedzy i nauki. Projekt będzie miał również istotny wpływ społeczny, ze względu na propagowanie troski o ekologię, zdrowie, czy zmiany klimatyczne.

Szczegóły i formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie projektu

Obecnie trwa nabór do czwartej edycji Projektu, który odbywa się w murach Uczelni Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Zachęcamy do zapisów na następujące wykłady:

  • Podstawy biznesu elektronicznego - 23.04.2024 godz. 11:00-12:30
  • Wykorzystanie zasobów mórz -dr inż. Magda Morawska 14.05.024 godz. 10:00-11:30
  • Sposoby zagospodarowania odpadów a ochrona środowiska - dr inż. Aleksandra Heimowska 14.05.2024 godz. 13:00-14:30
  • Energia z zasobów rejonów morskich - dr hab. Magdalena Bogalecka 17.05.2024 godz. 10:00-11:30
  • Bursztyn bałtycki - dr Katarzyna Krasowska 17.05.2024 godz. 13:00-14:30
  • Od magazynu do automatu paczkowego - dr Joanna Miklińska 21.05.2024 godz. 10:00-11:30
  • Żywność transportowa drogą morską do Polski - prof. dr hab. Maria Śmiechowska 22.05.2024 godz. 10:00-11:30

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki", moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu, nr projektu SONP/SP/550352/2022