logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Młodzi programiści pokazali co potrafią

29. 04. 2024 R. Zawadzki

XXIII edycja konkursu informatycznego p.t. "KODUJEMY W JĘZYKU SCRATCH" została zakończona. Konkurs odbył się stacjonarnie z Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku. Uczestnicy zmagali się z trzema zadaniami, które oceniała komisja konkursowa w składzie: Rafał Kwas, Radosław Zawacki, Andrzej Szprengiel (nauczyciele przedmiotów informatycznych Zespołu Szkół Elektrycznych). Ostateczny wynik składał się z oceny prac i czasu ich wykonania. Po zebraniu wszystkich wyników komisja wyłoniła zwycięzców konkursu i przyznała:

  • I miejsce Olafowi Czerwińskiemu - Szkoła Podstawowa nr 2 we Włocławku im. Polskich Olimpijczyków (opiekun: p. Magdalenka Lewandowska ),
  • II miejsce Melchiorowi Rzepce - Szkoła Podstawowa nr 19 (opiekun: p. Daniel Siedlecki),
  • III miejsce Adamowi Ziółkowskiemu - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brześciu Kujawskim (opiekun: p. Wojciech Kaczmarek).

Ponadto przyznała wyróżnienia z dyplomami dla:

  • Janowi Nakonowskiemu – Szkoła Podstawowa Nr 14 we Włocławku im Marszałka Józefa Piłsudskiego (opiekun: p. Tomasz Szatkowski),
  • Marcelowi Hutyra - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie (opiekun: p. Pani Kwaśniak- Kwaśnewska Alina),
  • Patrycji Budzyńskiej - Szkoła Podstawowa Nr 14 we Włocławku im Marszałka Józefa Piłsudskiego (opiekun: p. Tomasz Szatkowski. ),
  • Piotrowi Gibczyńskiemu - Szkoła Podstawowa Nr 22 we Włocławku im. Janusza Korczaka (opiekun: p. Anna Adamczyk),
  • Jakubowi Zielińskiemu - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą (opiekun: p. Anna Masztakowska-Struś),
  • Antoniemu Mikołajczak - Zespół Szkolno Przedszkolny w Osięcinach (opiekun: p. Tomasz Zieliński),
  • Janowi Prylińskiemu – Szkoła Podstawowa Nr 23 we Włocławku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (opiekun: p. Monika Zielińska).

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z Włocławka i okolic a fundatorem nagród była Rada Rodziców Zespołu Szkół Elektrycznych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i udział w konkursie i zapraszamy do udziału w przyszłym roku!

Zawodnicy przy stanowiskach rozwiązują zadanie nr 1 Zawodnicy przy stanowiskach rozwiązują zadanie nr 2, po prawej stronie stoi sędzia nadzorujący przebieg zawodów Zawodnicy i opiekunowie siedzący w ławkach podczas przerwy w zmaganiach dwójka uczestników na stanowiskach komputerowych podczas realizacji zadania 3 Zawodnicy na stanowiskach - ujęcie prawej strony sali Zawodnicy i opiekunowie siedzący w ławkach podczas ogłoszenia wyników. Na pierwszym stole torby z nagrodami. Dyrekor szkoły w asyście organizatorów wręcza wyróżnienie uczestnikowi Dyrektor wręcza nagrodę najmłodszemu uczestnikowi konkursu, w tle tablica interakcyjna z banerem konkursowym Dyrektor wrecza dyplom i nagrodę jednemu ze zwycięzców Zwycięzcy konkursu i organizatorzy w asysście dyrektora szkoły na tle tablicy interaktywnej z banerrem konkursowym zdjęcie grupowe wszystkich uczestników i ich opiekunów