logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Światowy Dzień Wody

23. 03. 2024 A. Oleśkowska

W marcu 2024 roku uczniowie klasy 1 Ta wraz z panią Alicją Oleśkowską i panem Zbigniewem Jankowskim wzięli udział w „Światowym Dniu Wody” w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Podczas konferencji omówiono: rolę leśnych ekosystemów w zatrzymywaniu wody, akweny wodne Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dramat Odry: statystyka daję szansę na zapobieganie tragediom rzek, obieg wody w przyrodzie – nowoczesne technologie w rozpoznawaniu problemów związanych z zanieczyszczeniem wód. Na warsztacie „Obieg wody w przyrodzie” uczniowie w grupach wykonywali doświadczenia badając: wpływ zanieczyszczeń na zawartość dwutlenku węgla, pH wody pochodzących z różnych źródeł, zasolenie wody, zawartość tlenu w wodzie, wpływ wybranych czynników na zmiany temperatury. Osoby z kl. 1 Ta także dowiedzieli się o: pojęciu prywatności w sieci, zagrożeniach wynikających z posiadania kont na portalach społecznościowych, zaletach i wadach wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w życiu codziennym. Podsumowaniem otwartych zajęć edukacyjnych było wyciągnięcie wniosków - w jaki sposób świadomie gospodarować wodą z wykorzystaniem metod krytycznego myślenia i jakie są nowoczesne technologie w poznawaniu problemów związanych z zanieczyszczeniem wód.