logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Śladami Powstania Styczniowego

27. 01. 2024 A. Woźniak

22 stycznia 2024r. obchodziliśmy 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji uczniowie klas drugich na lekcji historii z panią Agnieszką Woźniak przenieśli się w czasy walk powstańczych na terenie Kujawach.

Już od 1861 r. społeczeństwo włocławskie brało udział w fali manifestacji narodowych. W tym samym roku w mieście wprowadzono stan wojenny, który z chwilą wybuchu powstania uległ dalszemu zaostrzeniu. W czasie działań powstańczych Włocławek pozostawał, jako siedziba silnego garnizonu, w rękach rosyjskich.

Pierwszy oddział powstańczy utworzony został na początku marca 1863 r. w okolicach Przedcza, na czele którego stanął Kazimierz Mielęcki, ziemianin z Nowej Wsi koło Włocławka. Jego oddział walczył ze zmiennym szczęściem w Przedczu, pod Cieplinami, Nową Wsią i Mieczownicą. Krwawą bitwę stoczono pod Krzywosądzem, gdzie oddział Ludwika Mierosławskiego – dyktatora powstania – został rozbity przez wojska rosyjskie.

Włocławek w latach 1863–1864 był widownią okrutnych represji wobec powstańców.

W wielu budynkach ulokowane zostały doraźne więzienia. Na miejscu też wykonywane były wyroki śmierci. Po upadku powstania Rosjanie zlikwidowali całkowicie resztki autonomii Królestwa Polskiego, przekształcając je w Nadwiślański Kraj.

Na terenie naszego miasta jest wiele miejsc upamiętniających te wydarzenie. Uczniowie mieli okazję za pomocą wirtualnego spaceru po naszym mieście zobaczyć i poznać wszystkie miejsca pamięci oraz mogiły uczestników, jak i osób pomagającym powstańcom, które spoczywają na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku.