logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Wielka Świąteczna Aukcja Charytatywna

22. 12. 2023 B. Balcerowska

Sukcesem zakończyła się kolejna Wielka Świąteczna Aukcja Charytatywna ELEKTRYKA. Jak co roku w ramach warsztatów rękodzielniczych uczniowie tworzyli niepowtarzalne ozdoby świąteczne, ofiarowywali również ozdoby wykonane we własnych domach. Warto zaznaczyć, że w roku przygotowań do jubileuszu Zespołu Szkół Elektrycznych dominującymi kolorami wykonywanych ozdób były kolory logo szkoły. Wszystkie rękodzieła zostały wystawione na aukcję w czytelni szkolnej. Aukcji tradycyjnie towarzyszyło duże zainteresowanie i emocje. Wspólnymi siłami społeczności szkolnej udało się wylicytować kwotę 3957,04 złotych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za dobrą zabawę, wrażliwe serca i hojność. Całość przedsięwzięcia koordynowały panie Anna Litke i Betina Balcerowska.

Uczennice i uczniowie ZSEl. wykonują ozdoby świąteczne Uczennice i uczniowie ZSEl. wykonują ozdoby świąteczne Uczennice i uczniowie ZSEl. wykonują ozdoby świąteczne Uczennice i uczniowie ZSEl. wykonują ozdoby świąteczne Uczennice i uczniowie ZSEl. wykonują ozdoby świąteczne Uczennice i uczniowie ZSEl. wykonują ozdoby świąteczne Uczennice i uczniowie ZSEl. wykonują ozdoby świąteczne Uczennice i uczniowie ZSEl. wykonują ozdoby świąteczne Uczennice i uczniowie ZSEl. wykonują ozdoby świąteczne p. Zbigniew Jankowski, nauczyciel j. angielskiego, z synem Przemkiem uczestniczą w warsztatach Warsztaty rękodzielnicze - uczennice i uczniowie ZSEl. wykonują ozdoby świąteczne Warsztaty rękodzielnicze - uczennice i uczniowie ZSEl. wykonują ozdoby świąteczne Warsztaty rękodzielnicze - uczennice i uczniowie ZSEl. wykonują ozdoby świąteczne uczennice prezentują wykonane ozdoby uczennice prezentują wykonane ozdoby p. Lila Słupińska, pracownik obsługi, uczestniczy w warsztatach Ozdoby wykonane podczas warsztatów oraz przyniesione przez uczniów Ozdoby wykonane podczas warsztatów oraz przyniesione przez uczniów Ozdoby wykonane podczas warsztatów oraz przyniesione przez uczniów Ozdoby wykonane podczas warsztatów oraz przyniesione przez uczniów Ozdoby wykonane podczas warsztatów oraz przyniesione przez uczniów Ozdoby wykonane podczas warsztatów oraz przyniesione przez uczniów Kartony z żywnością przygotowane do przekazania Stowarzyszeniu Przyjazny Włocławek Uczniowie i nauczyciele ZSEl biorą udział w aukcji Uczniowie i nauczyciele ZSEl biorą udział w aukcji Uczniowie i nauczyciele ZSEl biorą udział w aukcji