logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Współpraca Orlen Serwis z „Elektrykiem”

27. 02. 2024 J. Kandyba

W grudniu 2023r. i w styczniu 2024r. w ramach spotkań z uczniami i rodzicami, ze szkół współpracujących z ORLEN Serwis, gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Działu HR: Krzysztofa Różańskiego - Kierownika Zespołu Kompetencji, Grażynę Szumlicką-Rychlik - Specjalistę oraz Radosława Lamparskiego - elektromontera na Wydziale Utrzymania Ruchu Elektryka Anwil, pełniącego funkcję Ambasadora Marki. Goście przedstawili informacje o prowadzonych dodatkowych zajęciach z automatyki przez specjalistów z firmy, ofertę Spółki w zakresie praktyk, płatnych staży letnich i warunkach pracy zawodowej.

Dyrektor Szkoły Piotr Człapiński przywitał gości, a następnie Krzysztof Różański zapoznał zgromadzonych z charakterem pracy w Spółce i zakresem usług branżowych jakie są wykonywane na poszczególnych wydziałach. Grażyna Szumlicka-Rychlik zarysowała perspektywy rozwoju zawodowego w ramach szkoleń, nauki języków obcych, dofinansowania do studiów, a także możliwości uzyskania dodatkowych świadczeń, tzw. benefitów.

Radek Lamparski opowiedział uczniom o tajnikach pracy na swoim wydziale i zachęcał do rozważenia Spółki jako potencjalnego pracodawcy.

Oferta spotkała się z zainteresowaniem, o czym świadczy ilość zadawanych pytań i zgłoszeń na kolejne edycje praktyk i staży.