logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Zagrali z OSEhero

23. 03. 2024 E. Rędzikowski

W piątek, 19 kwietnia, młodzież ze szkół podstawowych odwiedzająca podczas Drzwi Otwartych Zespół Szkół Elektrycznych miała możliwość wzięcia udziału w grze terenowej związanej z bezpieczeństwem w sieci. Zadaniem uczniów było odnalezienie, schowanych w różnych miejscach szkoły, 10 zasad bezpiecznego korzystania z internetu ukrytych w kodach QR, które po odczytaniu należało wpisać do karty pracy. Dodatkowo na każdej karcie z kodem QR znajdowały się litery, które wstawione w odpowiednie miejsca tworzyły hasło: "Bądź bezpieczny w sieci!". Gra cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających szkołę. Każda osoba, która prawidłowo wypełniła kartę pracy otrzymywała drobny upominek.

Gra została przeprowadzona w ramach projektu OSEhero, a jej organizatorem był p. Emil Rędzikowski.

Grupa uczestników wraz z prowadzącym po ukończeniu gry Jeden z dziesięciu kodów naklejony na ścianie w holu szkoły Karta do wypełnienia przez ucznia i regulamin gry Gracze w głównym holu przy drzwiach z jednym z kodów Z prawej strony część ręki trzymającej smartfon skanujący kod naklejony na ścianie.