logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Szkolna stacja pogodowa.


W 2006 roku w ramach pracy dyplomowej uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych pod kierunkiem p. A. Kriegera postawili sobie za cel zbudowanie szkolnej stacji pogodowej. Niezbędne części w postaci zestawu czujników i uszkodzonej centrali zostały zakupione z funduszy Rady Rodziców. Uczniowie dokonali analizy uszkodzeń po czym wymienili uszkodzone elementy i uruchomili układ. Następnie w istniejących wówczas warsztatach szkolnych wykonano maszt z klatką bezpieczeństwa mieszczącą delikatne urządzenia pomiarowe. Całość została zamontowana na budynku szkoły i sprzężona drogą radiową z centralą stacji. Wyniki pomiarów po obróbce w specjalnym programie komputerowym przesyłane są i wyświetlane na szkolnej stronie internetowej. Jest to jedyna szkolna stacja pogodowa we Włocławku.

Reportaż nakręcony i opublikowany przez Telewizję Kujawy.

Film z włocławskiego portalu CW24.tv

Stacja pogodowa ws2305.

Stacja pogodowa mierzy samodzielnie wartości w swoim bezpośrednim otoczeniu i odbiera dane pogodowe od trzech czujników zewnętrznych:

 1. czujnika temperatury i wilgotności,
 2. czujnika wiatru,
 3. czujnika opadów.

Odbierane dane są stale aktualizowane i wskazywane na wyświetlaczu LCD stacji bazowej. Czujnik temperatury i wilgotności jest podstawową jednostką do przesyłania danych. Zarówno czujnik wiatru, jaki i czujnik opadów zasilane są poprzez czujnik temperatury i wilgotności, od niego zależna jest również komunikacja pozostałych czujników ze stacją bazową.
Przekaz danych pogodowych z czujnika temperatury i wilgotności może odbywać się bezprzewodowo poprzez sygnał radiowy 433 MHz (do 25 m w wolnej przestrzeni) lub poprzez podłączone przewody.

Zestaw podłączony jest do komputera w celu przekazu i obróbki danych za pomocą specjalnego oprogramowania "Heavy Weather". Minimalne wymagania systemowe do pracy z oprogm "Heavy Weather":

 • System roboczy: Windows 98 lub wyżej,
 • Procesor: Pentium 166 MHz lub wyżej,
 • Dysk twardy: 20 MB wolnej pamięci,
 • Napęd CD-ROM.
Interfejs programu Heavy Weather.

Właściwości stacji pogodowej:

 • Odbiór czasu zegarowego i daty sterowany sygnałem radiowym DCF-77.
 • Wskaźnik wielu danych pogodowych z możliwością zaprogramowania funkcji alarmu dla określonych wartości oraz zapamiętania wszystkich wartości minimalnych i maksymalnych z datą i godziną zarejestrowania.
 • Wskaźnik temperatury zewnętrznej i w pomieszczeniu w stopniach Celcjusza lub Fahrenheita.
 • Wskaźnik wilgotności w pomieszczeniu i na zewnątrz.
 • Wskaźnik względnego i absolutnego ciśnienia atmosferycznego w hPa lub inHg.
 • Szczegółowy wskaźnik ilości opadów (po 1 godzinie, po 24 godzinach, łączna ilość od uruchomienia) w mm lub inch.
 • Prędkość wiatru w mph, km/h, m/s, węzłach lub w skali Beauforta.
 • Kierunek wiatru przedstawiony na róży wiatru, w formie numerycznej (np. 225 st.) lub skróconej (np. SW).
 • Wskaźnik temperatury odczuwalnej (wind chill).
 • Wskaźnik temperatury punktu rosy.
 • Prognoza pogody z trzema różnymi symbolami wskaźników (słonecznie, pochmurnie, deszczowo).
 • Wskaźnik tendencji pogodowych.
 • Alarm ostrzegawczy przed burzą.
 • Podświetlenie LCD.
 • Port COM do połączenia stacji z komputerem.
 • Możliwość zachowania i obróbki wszystkich danych za pomocą specjalnego oprogramowania.

Dane techniczne:

 • Dane zakresu zewnętrznego.
  • Zasięg nadawania w wolnej przestrzeni : maks. 25m.
  • Zakres temperatury: -29,9?C do +69,9 ?C.
  • Rozdzielczość: 0,1 ?C
  • Zakres pomiaru względnej wilgotności powietrza: 20% do 95% ( jeżeli wilgotność jest mniejsza niż 20 % lub większa niż 95%, wskaźnik wskazuje 19 lub 96%.
  • Rozdzielczość: 1%
  • Wskaźnik ilości opadów: 0 do 999,9mm (1godz, 24 godz), 0 do 2499 mm (łączna ilość)
  • Rozdzielczość: poniżej 0,1mm
  • Prędkość wiatru: 0 do 180km/h lub 1 do 50 m/s
  • Rozdzielczość: 0,1m/s
  • Kierunek wiatru: graficzna rozdzielczość 22,5 stopni
 • Przekaz danych 433MHz
  • Przedział pomiaru czujnika temperatury i wilgotności: 32s (przy współczynniku wiatru ?10 m/s), 128s (przy współczynniku wiatru ? 10m/s)
 • Przekaz danych przez kabel.
  • Przedział pomiaru czujnika temperatury i wilgotności: 8 s
 • Dane w pomieszczeniu.
  • Przedział pomiaru temperatury: 4/min.
  • Zakres temperatury: -9,9?C do +59,9 ?C.
  • Rozdzielczość: 0,1 ?C
  • Zakres pomiaru względnej wilgotności powietrza: 20% do 95% ( jeżeli wilgotność jest mniejsza niż 20 % lub większa niż 95%, wskaźnik wskazuje 19 lub 96%.
  • Rozdzielczość: 1%
  • Częstość pomiaru ciśnienia atmosferycznego: 20s
  • Zakres pomiaru ciśnienia atmosferycznego: 300 hPa do 1099 hPa (standardowe ciśnienie na wysokości 9100 m. n.p.m wynosi 300 hPa)
  • Rozdzielczość: 0,1 hPa
  • Długość trwania alarmu: ok. 2 minu