×
A A A
  1. Sieci komputerowe oraz bazy danych - materiały powtórzeniowe oraz uzupełniające w zakresie kwalifikacji inf.02 i inf.03
  2. Kurs SQL online oparty na darmowej najnowszej wersji Oracle 11gXE przygotowany przez naszego absolwenta Rafała Stryjka.
  3. Pracownia elektryczna - szereg informacji dotyczących zagadnień związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych na przedmiotach: pracownia elektryczna i elektroniczna, specjalizacja oraz pomiary elektryczne.
  4. MegaCAD 4.5 PL - podstawowe informacje z zakresu rysunku technicznego, systemu CAD oraz zasad projektowania z wykorzystaniem programu MegaCAD 4.5 PL.