×
A A A

Dlaczego ELEKTRYK?

Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku to szkoła z prawie półwieczną tradycją.

Włocławski Elektryk wyróżnia się wysokim poziomem nauczania. W tegorocznym rankingu edukacyjnym Perspektywy 2021, Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku w kategorii technikum zajęło:

  • 1 miejsce we Włocławku (bez zmian)
  • 5 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim
  • 89 miejsce w Polsce

Tym samym Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku uzyskało tytuł „Złotej Szkoły 2021”.

W podrankingu maturalnym Technikum nr 4 zajęło 2 w województwie kujawsko-pomorskim oraz 41 miejsce w Polsce.

Wysokie miejsce w rankingu może świadczyć o profesjonalizmie kadry pedagogicznej oraz o tym, że absolwenci Elektryka z rocznika 2021 osiągnęli zamierzone cele.

Aby sprostać wymaganiom uczniów oraz ich rodziców Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku cały czas rozwija się.

W szkole realizowane są liczne umowy patronackie. Uczniowie mają możliwość uzyskiwania stypendiów fundowanych przez firmy. W ramach zawartych umów, firmy doposażają szkołę w liczne pomoce dydaktyczne i przyjmują naszych uczniów na praktyki oraz staże. Realizowane są liczne projekty unijne z fundacją Anwil oraz innymi podmiotami.

Oferta na rok szkolny 2022/2023 daje możliwość kształcenia się młodzieży w następujących zawodach:

  • technik automatyk - nowość 2022!,
  • technik elektryk,
  • technik elektronik,
  • technik informatyk,
  • technik teleinformatyk,
  • technik programista.

Są to zawody poszukiwane, zarówno na lokalnym ryku pracy, jak i dające bardzo dobrą podbudowę do kształcenia politechnicznego.

W Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku nieustannie unowocześniana jest dydaktyczna baza zawodowa. W ostatnim czasie powstały w szkole kolejne nowe pracownie informatyczne, doposażone zostały pracownie elektryczne, elektroniczne, informatyczne, pracownie sieci komputerowych, pracownie urządzeń techniki komputerowej oraz pracownia teleinformatyczna. Obecnie rozwijana jest pracownia automatyki. W szkole funkcjonują multimedialne pracownie do nauki języka angielskiego zawodowego. W salach lekcyjnych znajdują się komputery, rzutniki multimedialne, monitory oraz tablice multimedialne.

Ponadto w szkole funkcjonują liczne pracownie patronackie, które wspierają takie firmy jak: Berry-Superfos Sp. z o. o. z Kalisk k. Lubienia Kujawskiego, ENERGA S.A., Anwil S.A., ORLEN Serwis S. A., Eprosument S.A., WIKA Polska Sp. z o. o., włocławskie spółki i firmy: Renex Sp. z o. o., Cheko Sp. z o. o, Opakofarb Sp. z o. o, Elmehurt, End Corr, Satel Sp. z o. o z Gdańska, grupa zakupowa – KWANT, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, fundacja Anwil. Trwają rozmowy z kolejnymi firmami.

Dla najlepszych uczniów „Elektryka” lokalne firmy fundują stypendia i nagrody. Obecnie w szkole funkcjonuje kilka oddziałów klas patronackich. Każdego roku wielu uczniów wspartych jest różnego typu stypendiami naukowymi.

Dodatkowo w kursach DSD-pro (Deutsches Sprachdiplom) dokształcane są kolejne grupy uczniów. Szkolenia te, dla uczniów technikum, rozpoczęliśmy jako pierwsi na świecie! Certyfikaty DSD-pro dają przepustkę do dalszego kształcenia na uczelniach całego świata.

Mówi się, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Uczniowie Elektryka mają do dyspozycji nowoczesną bazę sportową. Posiadamy pełnowymiarową salę, nowoczesną siłownię, pływalnię oraz kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią w tym boiska "Orlik". Szkoła bierze aktywny udział w projektach Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek. W ramach tych budżetów obywatelskich Miasta Włocławek w przy szkole powstały obiekty sportowe takie jak: korty tenisowe, boiska do piłki plażowej, bieżnia lekkoatletyczna o powierzchni poliuretanowej, siłownia napowietrzna, parkur, boisko do badmintona, skocznia w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Przy szkole przebudowane zostały chodniki, powstało także kilka dodatkowych miejsc parkingowych.

Od wielu lat nasi uczniowie wiodą prym we Włocławku w takich dyscyplinach jak: piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, pływanie, biegi przełajowe, tenis stołowy oraz szachy.

Obecnie realizujemy projekt unijny pn. Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych. Wartość projektu dedykowana szkole wynosi ponad 2,5 mln zł.

W czasie realizacji projektu uczniowie mogą korzystać z dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych, zajęć zawodowych, języka obcego zawodowego. Nasz organ prowadzący Urząd Miasta Włocławek przygotowuje się do realizacji projektu unijnego pn. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku. Dzięki tym działaniom uczniowie naszej szkoły mają stworzone warunki do poznawania nowoczesnych technologii. Realizacja tych projektów to także możliwość uczestniczenia w stażach i dodatkowych praktykach. W najbliższym czasie planowane doposażenie ponad dwudziestu pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Ostatnio szkoła pozyskała z Ministerstwa Edukacji i Nauki pakiet tabletów wyposażonych w Internet oraz dwa monitory interaktywne na kwotę ok. 50 tys. zł. Zestawy te wspomagają także naukę zdalną.

"Twórcza szkoła to taka szkoła, w której w sposób celowy i systemowy (nie od święta i nie raz do roku) budzi się, wspiera i rozwija zdolności myślenia i działania twórczego. To taka szkoła, w której twórczy nauczyciele nauczają w twórczy sposób."

K.J. Szmit

My nie boimy się kolejnych wyzwań, a Ty?

 


Powrót