×
A A A

Co nowego w Elektryku?

Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku charakteryzuje wysoki poziom nauczania. Dowodem na to są wysokie miejsca zajmowane corocznie w rankingach szkół. Także w tegorocznej, XXIII edycji ogólnopolskiego rankingu edukacyjnego Perspektywy 2021, Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku w kategorii technikum zajęło:

  • 1 miejsce we Włocławku (bez zmian)
  • 6 miejsce w województwie kujawsko- pomorskim (14 miejsce w ubiegłym roku)
  • 75 miejsce w Polsce (227 miejsce w ubiegłym roku)

Tym samym Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku uzyskało tytuł „Złotej Szkoły 2021”.

W podrankingu maturalnym Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku jest niezmiennie w czołówce najlepszych szkół, w tym roku zajęło 2 w województwie kujawsko-pomorskim oraz 31 miejsce w Polsce.

Wysokie miejsce w rankingu może świadczyć o profesjonalizmie kadry pedagogicznej oraz o tym, że absolwenci Elektryka z rocznika 2020 ambitnie osiągnęli zamierzone cele.

Od roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku w Technikum nr 4 kształcą się dwa roczniki klas pierwszych: w szkole ponadgimnazjalnej w technikum 4-letnim oraz w szkole ponadpodstawowej w technikum 5-letnim.

Aby sprostać zadaniom należało dostosować sale lekcyjne do zwiększonej liczby uczniów, dzięki czemu w szkole nie ma dwuzmianowości. Powstały i dobrze funkcjonują nowe pracownie informatyczne.

W szkole realizowane są liczne umowy patronackie. Uczniowie mają możliwość uzyskiwania stypendiów fundowanych przez firmy. W ramach zawartych umów, firmy doposażają szkołę w liczne pomoce dydaktyczne i przyjmują naszych uczniów na praktyki oraz staże.

Oferta na rok szkolny 2021/2022 daje możliwość kształcenia się młodzieży w Branżowej Szkole 1-stopnia w zawodach: elektryk i elektronik.

W technikum, do wyboru znajdują się zawody:
  • technik elektryk,
  • technik elektronik,
  • technik informatyk,
  • technik teleinformatyk,
  • technik programista.

Są to zawody poszukiwane, zarówno na lokalnym ryku pracy, jak i dające bardzo dobrą podbudowę do kształcenia politechnicznego.

W Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku nieustannie unowocześniana jest dydaktyczna baza zawodowa. W ostatnim czasie powstały w szkole kolejne nowe pracownie informatyczne, doposażone zostały pracownie elektryczne, elektroniczne, informatyczne, pracownie sieci komputerowych, pracownie urządzeń techniki komputerowej oraz pracownia teleinformatyczna. Spółka ORLEN Serwis wyposażyła pracownię automatyki, w której uczniowie pozyskują wiedzę i umiejętności pożądane od techników przez współczesny rynek pracy na całym świecie. W szkole funkcjonują multimedialne pracownie do nauki języka angielskiego zawodowego. W każdej sali lekcyjnej znajduje się komputer oraz rzutnik multimedialny lub telewizor.

Ponadto w szkole funkcjonują dwie patronackie pracownie grafiki komputerowej, które doposażyła firma Berry-Superfos Sp. z o. o. z Kalisk k. Lubienia Kujawskiego. W 2021 roku fundacja Anwil dla Włocławka oraz fundacja Orlen wsparły szkołę finansowo przy zakupie 4 drukarek 3D. Szkoła posiada również w swoich zasobach skaner 3D.

Nieustanie szkołę wspomagają takie firmy jak: ENEGA S. A., Anwil S.A., ORLEN Serwis S. A., Eprosument S.A., WIKA Polska Sp. z o. o., włocławskie spółki i firmy: Renex Sp. z o. o., Cheko Sp. z o. o, Opakofarb Sp. z o. o, Elmehurt, End Corr, Berry-Superfos Sp. z o. o, z Kalisk k. Lubienia Kujawskiego, Satel Sp. z o. o z Gdańska, grupa zakupowa – KWANT oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Trwają rozmowy z kolejnymi firmami.

Dla najlepszych uczniów „Elektryka” lokalne firmy fundują stypendia i nagrody. Obecnie w szkole funkcjonuje kilka oddziałów klas patronackich. Każdego roku ok. 30 uczniów wspartych jest różnego typu stypendiami naukowymi.

We współpracy z Fundacją ANWIL dla Włocławka wdrażane są dla uczniów kolejne edycje konkursów grantowych pn. "Uczę się z ANWIL" oraz „Wybieram sport skreślam nudę”, dzięki czemu realizowane są projekty zarówno naukowe jak i sportowe.

Dodatkowo w kursach DSD-pro (Deutsches Sprachdiplom) dokształcane są kolejne grupy uczniów. Szkolenia te, dla uczniów technikum, rozpoczęliśmy jako pierwsi na świecie! Certyfikaty DSD-pro dają przepustkę do dalszego kształcenia na uczelniach całego świata. W tym zakresie wspomogła szkołę WIKA Polska.

Mówi się, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Uczniowie Elektryka mają do dyspozycji nowoczesną bazę sportową. Posiadamy nową pełnowymiarową salę, nowoczesną siłownię, pływalnię oraz kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią w tym boiska "Orlik". W ramach budżetów obywatelskich Miasta Włocławek w przy szkole powstały obiekty sportowe takie jak: korty tenisowe, boiska do piłki plażowej, bieżnia lekkoatletyczna o powierzchni poliuretanowej, siłownia napowietrzna, parkur, boisko do badmintona, skocznia w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Przy szkole przebudowane zostały chodniki, powstało także kilka dodatkowych miejsc parkingowych.

Od wielu lat nasi uczniowie wiodą prym we Włocławku w takich dyscyplinach jak: piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, pływanie, biegi przełajowe, tenis stołowy oraz szachy.

Obecnie realizujemy projekt unijny pn. Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych. Wartość projektu dedykowana szkole wynosi ponad 2,5 mln zł.

W czasie realizacji projektu uczniowie mogą korzystać z dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych, zajęć zawodowych, języka obcego zawodowego. Nasz organ prowadzący Urząd Miasta Włocławek przygotowuje się do realizacji projektu unijnego pn. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku. Dzięki tym działaniom uczniowie naszej szkoły mają stworzone warunki do poznawania nowoczesnych technologii. Realizacja tych projektów to także możliwość uczestniczenia w stażach i dodatkowych praktykach. W ponad dwudziestu pracowniach zawodowych pojawi się nowy sprzęt dydaktyczny.

W październiku 2020 roku szkoła pozyskała z Ministerstwa Edukacji i Nauki 25 tabletów o łącznej wartości ok. 25 tys. zł, tzw. szkolnych zestawów multimedialnych OSE, wyposażonych w Internet. Obecnie zestawy służą zarówno nauczycielom, jak uczniom do nauki zdalnej.

"Twórcza szkoła to taka szkoła, w której w sposób celowy i systemowy (nie od święta i nie raz do roku) budzi się, wspiera i rozwija zdolności myślenia i działania twórczego. To taka szkoła, w której twórczy nauczyciele nauczają w twórczy sposób."

K.J. Szmit

My nie boimy się kolejnych wyzwań a Ty?

 


Powrót