×
A A A

Dobre praktyki w ELEKTRYKU.

Na platformie Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty opublikowane zostały dobre praktyki realizowane w Zespole Szkół Elektrycznych. Praktyki wplatają się w misję szkoły tzn. rozbudzanie i kształtowanie u uczniów umiejętności zawodowych oraz doskonalenie umiejętności matematycznych.

Wśród dobrych praktyk są m.in.:

 1. Patronackie pracownie grafiki komputerowej w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 2. Realizacja w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku projektu grantowego z Fundacją Anwil dla Włocławka.
 3. Patronacka pracownia automatyki ORLEN Serwis w Zespole Szkół Elektrycznych we Włoclawku.
 4. Realizacja projektu "Alternative energy - present and future energetics" w Zespołe Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 5. Realizacja projektu EDUSIENCE w Zespołe Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 6. Technologie światłowodowe w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 7. Wykrywanie wyładowań atmosferycznych w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 8. Koło Wiedzy Historyczno-Społecznej w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 9. Szkolny Klub Europejski "EUROTRON" w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 10. Pogotowie telewizji cyfrowej w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 11. Radiowe wykrywanie meteorów w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 12. Projekt "MŁODY OBYWATEL" realizowany w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 13. "KATYŃ - OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA" - projekt realizowany w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 14. Stworzenie pracowni elektronicznych systemów alarmowych - SATEL w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
 15. Udział uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku w olimpiadach i konkursach zawodowych.
 16. Konkurs techniczny "Turniej Młodych Mistrzów Elektroniki".
 17. Realizacja projektu "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do lokalnego rynku pracy".
 18. Szkolna liga zadaniowa.
 19. Koło naukowe Mechatroniki i Robotyki.
 20. Energia odnawialna.
 21. Konkurs informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych.

W najbliższym czasie opublikowane zostaną kolejne przykłady.

Przykłady dobrych praktyk - Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 


Powrót