×
A A A

Elektryk szkołą sukcesu.

Wskaźniki EWD egzaminu maturalnego znowu umieściły ELEKTRYK w kategorii szkół sukcesu i sprawiły, że szkoła w kategorii technikum uplasowała się na pierwszym miejscu we Włocławku i w czołówce szkół w Polsce.

Marzeniem każdej szkoły jest znalezienie się w górnej części układu współrzędnych (wyniki maturalne uczniów wyższe niż na egzaminie gimnazjalnym) i w jego prawej części (wyniki matury uczniów szkoły wyższe niż średnie wyniki dla wybranego obszaru). Nam się to udało!

  • matematyka - obliczenia na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2016-2018 (liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: poziom podstawowy 488, poziom rozszerzony 357)

 

 

  • Przedmioty matematyczno-przyrodnicze - obliczenia na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2016-2018 (liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 488 w tym matematyka poziom rozszerzony 357, geografia 125, informatyka 87, fizyka 55)

 

  • Język polski - obliczenia na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2016-2018 (liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 488)

 

Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) to stosowany od 2010 roku w szkołach ponadgimnazjalnych sposób porównywalnego oceniania pracy uczniów i szkoły. Polega na ukazaniu osiągnięć uczniów na egzaminie maturalnym w porównaniu z osiągnięciami tej samej grupy na egzaminie gimnazjalnym (pozycja środka elipsy wobec wskaźnika na linii pionowej) oraz w porównaniu do średnich wyników matury w kraju, województwie, mieście czy w konkretnej szkole (pozycja środka elipsy wobec wskaźnika na linii poziomej lub wobec drugiej elipsy oznaczającej wybraną do porównania szkołę).

 


Powrót do "Nabór..." | Powrót do "O szkole"