×
A A A

Pracownie elektroniki.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektronik i monter elektronik (a w klasie II również technik teleinformatyk) już od pierwszej klasy odbywają zajęcia w pracowni elektronicznej, gdzie wiadomości teoretyczne zdobywane na przedmiotach zawodowych uzupełniają i utrwalają dzięki ćwiczeniom praktycznym. W salach 403 i 405 mają miejsce zajęcia pracowni elektrycznej, pomiarów elektrycznych i elektronicznych oraz pracowni instalacji i urządzeń elektronicznych. Umiejętności, które uczniowie kształtują podczas tych zajęć pozostają w ścisłym związku z przygotowaniem do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i dotyczą głównie podstaw kwalifikacji zawodowych oraz kwalifikacji E20: Eksploatacja urządzeń elektronicznych i E6: Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych.

Do dyspozycji uczniów znajdują się nowoczesne urządzenia pomiarowe, takie jak multimetry i oscyloskopy cyfrowe i analogowe oraz zasilacze laboratoryjne i generatory. Wiele z tych urządzeń szkoła zakupiła lub otrzymała dzięki realizowanym projektom finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przy pomocy tych nowoczesnych przyrządów uczniowie badają elementy obwodów prądu stałego i zmiennego oraz układy elektryczne i elektroniczne, takie jak prostowniki, stabilizatory, generatory, wzmacniacze i inne.

W kolejnych latach nauki nabywają wiadomości i umiejętności niezbędne do instalowania, obsługi i programowania układów automatyki przemysłowej, instalowania i programowania urządzeń sieci telewizji dozorowej, instalowania urządzeń systemów komputerowych, telewizji kablowej i satelitarnej. Poznają nowoczesne urządzenia audio-video i rtv, programują tunery telewizji DVBT i satelitarnej, programują rejestratory systemów dozorowych. Nauka ta uzupełniana jest o umiejętności lutowania elementów przewlekanych i do montażu powierzchniowego na płytkach drukowanych. Uczniowie czytają schematy badanych urządzeń, uczą się korzystać z katalogów, badać elementy i podzespoły urządzeń, sprawdzać zgodność parametrów z założeniami konstrukcyjnymi oraz formułować zalecenia eksploatacyjne. Zajęcia te służą takiemu przygotowaniu przyszłych absolwentów szkoły, aby mogli oni realizować swe ścieżki zawodowe wielotorowo: jako konstruktorzy, instalatorzy, serwisanci, kontrolerzy lub organizatorzy produkcji w zakładach o profilu elektronicznym.

 


Powrót