×
A A A

Uczę się z Anwil

Fundacja Anwil dla Włocławka.

Łazik Marsjański we Włocławskim Elektryku

Uczniowie włocławskiego Elektryka, kształcący się w zawodzie technik teleinformatyk skonstruowali Łazik Marsjański. Było to możliwe dzięki pozyskaniu grantu od Fundacji ANWIL dla Włocławka w ramach konkursu „Uczę się z ANWIL” projekt pn. „Energia alternatywna – teraźniejszość i przyszłość praktycznego wykorzystywania w szkole”. Wkład własny do projektu zabezpieczył Urząd Miasta Włocławek. Szkołę wspomogła również firma Detal-Met z Włocławka.

Skonstruowany robot jest oparty o własną koncepcję, która zrodziła się w wyobraźni uczniów i ich opiekuna p. Jarosława Dąbrowskiego. Obecnie trwają testy techniczne robota. Łazik wykorzystuje alternatywne zasilanie układu i doładowywanie akumulatorów za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Projekt będzie rozwijany. W planach jest także transmisja obrazu oraz dźwięku. Wg. koncepcji projektu platforma robotyczna stanowić będzie lądowisko dla quadrocoptera powstałego w innym projekcie. Praca ma charakter innowacyjny, a doświadczenie zebrane podczas konstruowania i programowania Łazika Marsjańskiego, wykorzystane będzie zarówno na lekcjach teleinformatyki, jak i w realizacji przyszłych projektów.

Reportaż przygotowany przez TVP3 Bydgoszcz.

 

Energia elektryczna wytwarzana na rowerze

Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku zakupił rower, za pomocą którego można wytwarzać energię elektryczną. Koło enegoroweru wprowadzone w ruch połączone jest z prądnicą wytwarzającą napięcie elektryczne. Dodatkowo rower połączony jest z odbiornikami prądu w postaci różnego typu źródeł światła. Obsługujący uczniowie rower mogą szybko zauważyć, które odbiorniki prądu ile potrzebują energii do ich rozświetlenia.

Panel doświadczalny składa się z żarówek: LED, energooszczędnych, i tradycyjnych oraz miernika wytworzonej mocy elektrycznej. W szkole planowany jest cykl zajęć uświadamiający uczniów: „W jaki sposób można na co dzień oszczędzać energię?”.

Zakup energoroweru możliwy był dzięki grantowi pozyskanemu od Fundacji Anwil dla Włocławka w ramach konkursu „Uczę się z ANWIL” pn. „Energia alternatywna – teraźniejszość i przyszłość praktycznego wykorzystywania w szkole”.

W niedalekiej przyszłości z pomocy dydaktycznych pozyskanych z udziału szkoły w różnych projektach w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku planuje się stworzyć specjalistyczną pracownię odnawialnych źródeł energii (OZE)

Łazik Marsjański z Fundacją ANWIL dla Włocławka

Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku realizuje w wspólnie z Fundacją ANWIL dla Włocławka w ramach konkursu grantowego „Uczę się z ANWIL” projekt pn. „Energia alternatywna – teraźniejszość i przyszłość praktycznego wykorzystywania w szkole”.

Jednym z zadań w realizowanym projekcie jest zaprojektowanie i wykonanie mobilnego robota, który dodatkowo spełniał będzie wymogi regulaminu konkursu European Rover Challenge.

Uczniowie Włocławskiego Elektryka wraz z opiekunem p. Jarosławem Dąbrowskim planują zrealizować własne koncepcje napędu robota oraz sterowania nim, w planach jest także transmisja obrazu i dźwięku oraz wykorzystanie alternatywnego zasilania układu i doładowywania akumulatorów za pomocą ogniw fotowoltaicznych.

W realizacji koncepcji projektu zakłada się, że platforma robo tyczna będzie stanowiła również lądowisko dla quadrocoptera realizowanego w ramach innego projektu.

Poniżej prezentowane sa elementy, które będą służyły do montażu robota.

Szkoła jest otwarta na szeroką współpracę. Wszyscy, którzy chcą w jakikolwiek sposób wspomóc zamierzenia projektu proszeni się o kontakt pod adresem zsel@zsel.edu.pl Podczas realizacji projektu gwarantujemy wiele ciekawych problemów do rozwiązania w przyjaznej atmosferze grona zapaleńców.

Wierzymy, że pozyskana wiedza przez naszych w czasie realizacji takich projektów zaprocentuje w przyszłości w trakcie studiów na kierunkach politechnicznych lub w przyszłej pracy i realizacji własnych pomysłów na biznes.

Niebawem rozpocznie się realizacja kolejnych punktów projektu na który pozyskano fundusze od Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Energia alternatywna z Fundacją "ANWIL dla Włocławka" w ELEKTRYKU

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła wyniki konkursu grantowego „Uczę się z ANWIL”.

Projekt Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku pn. „Energia alternatywna – teraźniejszość i przyszłość praktycznego wykorzystywania w szkole” uzyskał aprobatę kapituły Fundacji ANWIL dla Włocławka, co oznacza, że szkoła otrzyma dofinasowanie na realizację zajęć dotyczących zagadnień energii odnawialnej.

Realizacja projektu „Energia alternatywna – teraźniejszość i przyszłość praktycznego wykorzystywania w szkole” będzie miała na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, dotyczących energii odnawialnej. Zagadnienia projektowe zostaną wplecione w tok lekcyjny zajęć edukacyjnych.

W czasie realizacji programu przewidziano m. in. wycieczki tematyczne, wykonanie modelu turbiny wodnej wraz z pomiarami wielkości wytwarzanej energii elektrycznej za pomocą siły ludzkich mięśni, a także przeprowadzenie wielu doświadczeń.

Finalnym produktem projektu będzie zaprojektowanie i zbudowanie mobilnej platformy robotycznej z możliwością zdalnego sterownia oraz autonomicznego trybu wykonania zadań, służących jako pomoc naukowa w realizacji programów nauczania takich zajęć jak informatyka, programowanie mikroprocesorów, elektronika, elektrotechnika itp.

Koordynatorami projektu są nauczyciele Zespołu Szkół Elektrycznych p. Agnieszka Dyszczyńska i p. Jarosław Dąbrowski.

Uczeń „Elektryka” stypendystą Fundacji ANWIL dla Włocławka

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła wyniki programu stypendialnego „Uczymy się z ANWIL”, którego głównym celem jest wspieranie uzdolnionych uczniów. Jednym ze stypendystów został Dariusz Dziwulski - uczeń klasy I Tb – kształcący się w zawodzie technik elektronik. Stypendium przyznano za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz działalność społeczną.

W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych Darek uprawia sport, jakim jest karate tradycyjne. Trenuje już od 10 lat pod okiem senseia Jarosława Bicza, a od 8 lat także senseia Krzysztofa Neugebauera (trenera kadry narodowej seniorów).

Jego największymi sukcesami są:

  • I miejse w konkurencji kata indywidualne juniorów młodszych;
  • II miejsce w konkurencji fuku - go juniorów młodszych w XXVI Mistrzostwach Polski w Karate Tradycyjnym, które odbyły się w 2015 roku we Włocławku;
  • brązowy medal Mistrzostw Świata w konkurencji kata indywidualne kadetów w XVII Mistrzostwach Świata w Karate Tradycyjnym 24 - 25 X 2014 roku w Genewie (Szwajcaria)- występował jako reprezentant kadry polski.

Dzięki swym osiągnięciom Darek zakwalifikował się do kadry narodowej i w barwach Polski zdobył wice-mistrzostwo Europy w konkurencji kata indywidualne kadetów na XXXII Mistrzostwach Europy w Karate Tradycyjnym 17 - 18 X 2015 Wilno (Litwa).

Obecnie jako posiadacz 2 DAN - a (drugi czarny pas) Darek Dziwulski szykuje się do nowego sezonu, a w nim startu w XXVIII Mistrzostwach Polski w Karate Tradycyjnym, które odbędą się w dniach 16 - 18 czerwca 2017 roku w Zamościu.

 


Powrót