×
A A A

W Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku realizowany jest projekt
„Włocławek Zawodowo”

Zespół Szkół elektrycznych przystąpił do trzeciej edycji programu „Uczę się z ANWILEM” ogłoszonego przez Fundację ANWIL dla Włocławka. Projekt przedłożony przez Zespół Szkół Elektrycznych nosi nazwę „CHEMIA Z ANWILEM” we włocławskim „Elektryku” – doświadczaj i eksperymentuj techniką chemii w małej skali.

W podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole bardzo wyraźnie zaznaczono, że chemia „jest przedmiotem eksperymentalnym, duży nacisk położony jest na umiejętności związane z projektowaniem i przeprowadzaniem doświadczeń chemicznych. Interpretacja wyników doświadczenia i formułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych obserwacji ma służyć wykorzystaniu zdobytej wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów”. Eksperyment chemiczny spełnia więc w edukacji chemicznej kluczową rolę, gdyż „umożliwia on rozwijanie aktywności uczniów i kształtowanie samodzielności w działaniu. Dzięki samodzielnemu wykonywaniu doświadczeń lub ich aktywnej obserwacji uczniowie poznają metody badawcze oraz sposoby opisu i prezentacji wyników”.

Dzięki eksperymentom nauka przedmiotów matematyczno-przyrodniczych może być bardzo ciekawie. To dzięki eksperymentom, które są blisko związane z otaczającym światem, uczeń angażuje się w proces edukacyjny. A jeżeli warunkiem uczestnictwa w tych doświadczeniach jest praca zespołowa, możemy śmiało włączyć tę metodę do repertuaru metod aktywizujących.

Chemia, jak każda nauka przyrodnicza: fizyka, biologia, geografia czy nawet matematyka w swej metodzie badawczej posługuje się obserwacją i eksperymentem. Na ogół, właśnie na podstawie faktów doświadczalnych, tworzona jest teoria naukowa, która ma wyjaśnić obserwowane zjawiska w taki sposób, żebyśmy mogli powiedzieć, że rozumiemy to, co dzieje się w przyrodzie. Teoria powinna również przewidywać przebieg obserwowanych zjawisk. Nowopowstałą teorię należy zatem zweryfikować, a czynimy to wykonując eksperymenty. Tylko bowiem w praktycznym odniesieniu do rzeczywistości można mówić o poprawności teorii. Widzimy więc, że rola eksperymentu w chemii jest fundamentalna. Można zaryzykować i powiedzieć, że ,,przez obserwację i eksperyment zostaje nawiązany dialog między myślą ludzką a opisywaną rzeczywistością przyrodą“. Także w nauczaniu chemii nic nie jest w stanie zastąpić eksperymentu czy obserwacji. Nie można przecież uczyć o przyrodzie bez obcowania z nią. Eksperyment , na zajęciach pozalekcyjnych ,w pracowni szkolnej jest okazją do rozwijania pomysłowości, samodzielności, zdolności i twórczego myślenia. Eksperyment ma dla ucznia znaczenie emocjonalne, jest niezmiernie atrakcyjny i może wzbudzić motywy uczenia się, ukształtować głębokie zainteresowanie. Istotny jest aspekt wychowawczy związany z przeprowadzaniem eksperymentu. Wszelkie eksperymenty w pracowni szkolnej można podzielić na dwa rodzaje:

 • pokazy, które mogą być "ilustracją doświadczalną" omawianego przez nauczyciela zjawiska, prawa lub też modelu, przyrządu czy urządzenia,
 • ćwiczenia laboratoryjne, które są formą badań doświadczalnych, przeprowadzanych przez uczniów samodzielnie w małych 2-3 osobowych grupach.

Nauczając chemii zauważyłam, jak łatwo jest zniechęcić młodych ludzi abstrakcyjnymi pojęciami. Aby uzmysłowić ciekawość zagadnień chemicznych, staram się wykonywać maksymalnie dużą ilość doświadczeń chemicznych na lekcjach. Jednak ze względu na ograniczenia czasowe a także bezpieczeństwo uczniów (liczne klasy) najczęściej jest to pokaz. Już od wielu lat pedagodzy potwierdzają, że najlepiej uczymy się, wykonując samodzielnie pewne czynności m.in. szkoła wg Johna Deweya i inne inspirowane jego koncepcją. Dlatego też zamierzeniem tej innowacji jest właśnie doświadczanie przez uczniów. Ma to na celu zainspirowanie młodych ludzi do kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, wnioskowania, formułowania hipotez a także do poszukiwania prawdy o otaczającym nas świecie.

Dlatego też chcemy aby nasi uczniowie jak również uczniowie włocławskich szkół podstawowych (z oddziałami gimnazjalnymi) przeprowadzali doświadczenia chemicznych w ramach dodatkowych zajęć.

W ramach projektu:

 • w marcu grupa projektów wspólnie dokonała wyboru tematów lekcji i przygotowała doświadczenia do nich:
  1. Badanie właściwości cukrów.
  2. Badanie właściwości białek.
  3. Badanie właściwości tłuszczy.
  4. Badanie właściwości wodorotlenków.
  5. Badanie właściwości kwasów nieorganicznych.
 • Grupa docelowa, czyli nauczyciele chemii i uczniowie włocławskich szkół podstawowych, otrzymała informację w terminarzu ODN w CKZiU we Włocławku oraz podczas osobistego kontaktu z nauczycielami zawierającej podstawowe informacje o projekcje z możliwością wyboru terminu i tematyki doświadczeń chemicznych, które będą wykonywane przez uczniów podczas spotkań „CHEMIA Z ANWILEM” we włocławskim „Elektryku” – doświadczaj i eksperymentuj techniką chemii w małej skali.

W ramach projektu zostały przeprowadzone lekcje dla uczniów:

 1. Szkoła podstawowa w Wichowie
  • 6 maja 2019r. Temat: Badanie właściwości białek.
   • 15 uczniów klasa 8
   • 20 uczniów klasa 3 gimnazjum.
  • 10 maja 2019r. Temat: Badanie właściwości tłuszczy.
   • 15 uczniów klasa 8.
  • 13 maja 2019r. Temat: Badanie właściwości cukrów.
   • 20 uczniów klasa 3 gimnazjum.
  • 14 czerwca 2019r. SP w Wichowie: Temat: Badanie właściwości cukrów.
   • 15 uczniów - klasa 8.
 2. Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku
  • 11 czerwca 2019r. Temat: Badanie właściwości cukrów.
   • 79 uczniów - 2 klasy pierwsze i 1 klasa druga
  • 13 czerwca 2019r. Temat: Badanie właściwości cukrów.
   • 88 uczniów - 3 klasy pierwsze.
 3. Szkoła podstawowa nr 12 we Włocławku
  • 12 czerwca 2019r. Temat: Badanie właściwości cukrów.
   • 42 uczniów - 2 klasy 8.
 4. Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku
  • 14 czerwca 2019r. Temat: Badanie właściwości cukrów.
   • 39 uczniów - 1 klasa 8 i 1 klasa 7.

W ramach projektu 333 uczniów wykonało doświadczenia chemiczne techniką małej skali.

 


Powrót