×
A A A

W Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku realizowany jest projekt
„Włocławek Zawodowo”

Czas realizacji: Od 01.01.2018 r. do 30.09.2019 r.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe
Całkowity koszt projektu: 4.558.465,42 zł, Dofinansowanie z UE: 3.874.495,42 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 744 uczniów z 6 placówek zawodowych Miasta Włocławek poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach, stażach zawodowych i podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez 37 nauczycieli oraz wyposażenie pracowni zawodowych szkolnych. Wsparcie, realizowane będzie w 6 formach:

  • Organizowania zajęć dodatkowych specjalistycznych, kursów dla 680 uczniów techników i 64 uczniów z zasadniczych szkół zawodowych;
  • Wyposażenie/ doposażenie pracowni zawodowych szkolnych w tych placówkach;
  • Udział 354 uczniów w stażach zawodowych w ramach umów trójstronnych;
  • Uczestnictwo uczniów w doradztwie edukacyjno – zawodowym w celu zwiększenia szans na trafny wybór edukacyjny lub zawodowy;
  • Utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery;
  • Podniesienie kompetencji lub/ i kwalifikacji przez 37 nauczycieli.

W naszej szkole w projekcie weźmie udział minimum 208 osób z klas trzecich i czwartych technikum nr 4. Uczniowie Ci będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach zawodowych dla zawodów: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk i technik teleinformatyk, a także w zajęciach dodatkowych z matematyki i języka angielskiego.

Dodatkowym działaniem będzie udział 60 uczniów w kursie precyzyjnego lutowania IPC.

Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie przejdą doradztwo zawodowe oraz będą mogli korzystać ze Szkolnego Punktu Informacji i Kariery. W miesiącach wakacyjnych w roku 2018 i 2019 chętni uczniowie odbędą 150 godzinne, płatne staże zawodowe u pracodawców współpracujących z Zespołem Szkół Elektrycznych. W sumie staże odbędzie 128 osób.

Osoby pragnące uzyskać więcej informacji na temat realizacji projektu proszone są o bezpośredni kontakt z p. Maciejem Jezierskim - koordynatorem szkolnym projektu – w sali 423

 


Powrót