×
A A A

ELEKTRYK - szkoła z perspektywami!.

Z sondy internetowej przeprowadzonej przez Bank Danych o Inżynierach wynika, że najbardziej przyszłościową branżą w Polsce jest energetyka oraz informatyka i telekomunikacja. W obszar ten świetnie wpisuje się nasza szkoła kształcąca uczniów w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk oraz elektryk i elektromechanik.

Ogromne znaczenie w rozwoju branży energetycznej w ostatnich latach ma zwiększony dopływ środków z Unii Europejskiej. Wymagania unijne odnośnie udziału energii odnawialnej w rynku energetycznym będą miały znaczący wpływ na gwałtowny rozwój tej dziedziny. Przysporzy się to do powstania nowych miejsc pracy. Tylko do obsługi przyszłej elektrowni atomowej (a mabyć ich kilka) będzie potrzeba tysięca osób. Z branżą energetyczną związana jest ściśle informatyka i teleinformatyka, które uczestniczą również w rozwoju sieci komunikacyjnych i stopiły się praktycznie z każdą dziedziną przemysłową i społeczną.

Za Bankiem Danych o Inżynierach.

Również rynek lokalny nie jest obojętny na zmiany. Włocławskie firmy z branży elektronicznej lub jej pokrewne dają również szansę na zatrudnienie. Jeden z lokalnych pracodawców dla elektroników - włocławska firma RENEX, planuje rozbudowę firmy. Tworzy się kolejna szansa dla naszych absolwentów na ofertę dobrej pracy.
RENEX to jedna z największych i najdłużej działających polskich firm, dostarczająca najnowsze technologie w zakresie produkcji i serwisu urządzeń elektronicznych. Jest jedyną na polskim rynku firmą oferującą klientowi całościową obsługę w zakresie produkcji i serwisu urządzeń elektronicznych. Dysponuje niezwykle szeroką ofertą narzędzi, urządzeń, preparatów i akcesoriów dobieranych dla klienta zależnie od jego indywidualnych potrzeb.

Dlatego inwestujemy w nowe technologie rozbudowując bazę dydaktyczną. Nasza szkoła pozyska m.in. wyposażenie pracowni teleinformatycznej ze środków projektu unijnego "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa do wymagań lokalnego rynku pracy". Będą to najnowocześniejsze stanowiska do lutowania i rozlutowywania elementów elektronicznych umożliwiające za pomocą kamery i wielkoformatowego monitora podgląd wykonywanych operacji.
Urządzenia te umożliwią nauczanie konstruowania i naprawy urządzeń elektronicznych zawierających najnowocześniejsze elementy elektroniczne wysokiej skali zminiaturyzowania, takie jak laptopy i telefony komórkowe. Ponadto zakupiona zostanie nowoczesna aparatura pomiarowo-kontrolna oraz zestaw urządzeń do realizacji sieci teleinformatycznych.
Dzięki współpracy z firmą "SATEL" z Gdańska powstanie również pracownia służąca do nauki instalacji i programowania systemów alarmowych. Z nowych stanowisk i urządzeń będą mogli korzystać uczniowie wszystkich profili w naszej szkole. Przede wszystkim dedykowane są do zajęć w ramach technikum w zawodach: technik elektronik i technik teleinformatyk, ale także uczniowie technikum w zawodzie technik informatyk (chociażby w ramach przedmiotu urządzenia techniki komputerowej) czy technik elektryk będą mogli szkolić się i uczyć w nowych pracowniach wykorzystując możliwości najnowszej technologii.

Wszystko to sprawia, że wybór naszej szkoły i kierunków w niej proponowanych może w znaczący sposów zaważyć na osiąganych w przyszłości sukcesach zawodowych.

 


Powrót