logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Wyniki egzaminów maturalnych - 2010r.


 1. Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju
  • we wszystkich typach szkół - 81%
  • w liceach ogólnokształcących - 91%
  • w technikach - 70%
  • w Elektryku - 94,4% (po zakończeniu egzaminów poprawkowych - 100%)
 2. Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim
  • we wszystkich typach szkół - 82,2%
  • w liceach ogólnokształcących - 91,5%
  • w technikach - 72%
  • w Elektryku - 94,4% (po zakończeniu egzaminów poprawkowych - 100%)
 3. Zdawalność egzaminu maturalnego we Włocławku
  • we wszystkich typach szkół - 79,8%
  • w liceach ogólnokształcących - 92%
  • w technikach - 65,4%
  • w Elektryku - 94,4 % (po zakończeniu egzaminów poprawkowych - 100%)
 4. Zdawalność i średnie wyniki egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych w województwie kujawsko-pomorskim
  • Język polski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 96,7%
    • w liceach ogólnokształcących - 98,5%
    • w technikach - 95,7%
    • w Elektryku - 100%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 58,8%
    • w liceach ogólnokształcących - 64,2%
    • w technikach - 52,1%
    • w Elektryku - 60,7%
  • Matematyka
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 88,5%
    • w liceach ogólnokształcących - 94,5%
    • w technikach - 83,7%
    • w Elektryku - 100 %
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 59,2%
    • w liceach ogólnokształcących - 67,3%
    • w technikach - 49,6%
    • w Elektryku - 73,0%
  • Język angielski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 89,7%
    • w liceach ogólnokształcących - 95,6%
    • w technikach - 82,7%
    • w Elektryku - 96,3 %
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 63,6%
    • w liceach ogólnokształcących - 71,6%
    • w technikach - 51,4%
    • w Elektryku - 68,3%
  • Język niemiecki
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 95,6%
    • w liceach ogólnokształcących - 98,7%
    • w technikach - 94,0%
    • w Elektryku - 100%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 61,9%
    • w liceach ogólnokształcących - 70,9%
    • w technikach - 53,2%
    • w Elektryku - 58,6%

Najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych.


Najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym w województwie kujawsko-pomorskim.

 • Matematyka
  • Średni wynik:
   • we wszystkich typach szkół - 52,7%
   • w liceach ogólnokształcących - 56,0%
   • w technikach - 29,0%
   • najlepszy wynik w Elektryku - 72,0%
 • Fizyka i astronomia
  • Średni wynik:
   • we wszystkich typach szkół - 66,0%
   • w liceach ogólnokształcących - 66,8%
   • w technikach - 48,8 %
   • najlepszy wynik w Elektryku - 82,0%
 • Język angielski
  • Średni wynik:
   • we wszystkich typach szkół - 70,0%
   • w liceach ogólnokształcących - 70,8%
   • w technikach - 59,3%
   • najlepszy wynik w Elektryku - 89,0%
 • Chemia
  • Średni wynik:
   • we wszystkich typach szkół - 66,2%
   • w liceach ogólnokształcących - 66,2%
   • w technikach - 61,9%
   • najlepszy wynik w Elektryku - 85,0%