logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Wyniki egzaminów maturalnych - 2011r.


 1. Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju
  • we wszystkich typach szkół - 75,5%
  • w liceach ogólnokształcących - 86%
  • w technikach - 63%
  • w Elektryku - 97,5% (po zakończeniu egzaminów poprawkowych.)
 2. Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim
  • we wszystkich typach szkół - 75%
  • w liceach ogólnokształcących - 86%
  • w technikach - 65,9%
  • w Elektryku - 97,5% (po zakończeniu egzaminów poprawkowych.)
 3. Zdawalność egzaminu maturalnego we Włocławku
  • we wszystkich typach szkół - 74,09%
  • w liceach ogólnokształcących - 88,7%
  • w technikach - 58,81%
  • w Elektryku - 97,5% (po zakończeniu egzaminów poprawkowych.)
 4. Zdawalność i średnie wyniki egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych w województwie kujawsko-pomorskim
  • Język polski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 96,58%
    • w liceach ogólnokształcących - 98,54%
    • w technikach - 95,65%
    • w Elektryku - 99,15%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 53,94%
    • w liceach ogólnokształcących - 59,40%
    • w technikach - 47,65%
    • w Elektryku - 55,11%
  • Matematyka
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 79,02%
    • w liceach ogólnokształcących - 87,91%
    • w technikach - 72,23%
    • w Elektryku - 98,3%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 49,45%
    • w liceach ogólnokształcących - 57,38%
    • w technikach - 41,20%
    • w Elektryku - 65,61%
  • Język angielski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 94,84%
    • w liceach ogólnokształcących - 97,79%
    • w technikach - 91,81%
    • w Elektryku - 100%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 71,19%
    • w liceach ogólnokształcących - 79,03%
    • w technikach - 60,21%
    • w Elektryku - 77,78%