logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Wyniki egzaminów maturalnych - 2013r.


 1. Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim z uwzględnieniem terminu głównego i poprawkowego
  • we wszystkich typach szkół - 87,9%
  • w liceach ogólnokształcących - 93,9%
  • w technikach - 83,7%
  • w Elektryku - 100%

Wyniki egzaminów maturalnych - 2013r. (przed egzaminami poprawkowymi)


 1. Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju
  • we wszystkich typach szkół - 81%
  • w liceach ogólnokształcących - 90%
  • w technikach - 71%
  • w Elektryku - 99,31%
 2. Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim
  • we wszystkich typach szkół - 81,51%
  • w liceach ogólnokształcących - 89,94%
  • w technikach - 74,49%
  • w Elektryku - 99,31%
 3. Zdawalność egzaminu maturalnego we Włocławku
  • we wszystkich typach szkół - 78,19%
  • w liceach ogólnokształcących - 92,04%
  • w technikach - 67,94%
  • w Elektryku - 99,31%
 4. Zdawalność i średnie wyniki egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych w województwie kujawsko-pomorskim
  • Język polski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 96,59%
    • w liceach ogólnokształcących - 98,27%
    • w technikach - 95,89%
    • w Elektryku - 100%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 54,72%
    • w liceach ogólnokształcących - 59,66%
    • w technikach - 49,34%
    • w Elektryku - 55,37%
  • Matematyka
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 85,48%
    • w liceach ogólnokształcących - 91,69%
    • w technikach - 82,28%
    • w Elektryku - 99,31%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 57,99%
    • w liceach ogólnokształcących - 66,10%
    • w technikach - 49,85%
    • w Elektryku - 70,87%
  • Język angielski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 95,24%
    • w liceach ogólnokształcących - 97,95%
    • w technikach - 93,29%
    • w Elektryku - 100%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 68,40%
    • w liceach ogólnokształcących - 76,00%
    • w technikach - 58,80%
    • w Elektryku - 73,45%