logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Wyniki egzaminów maturalnych - 2014r.


 1. Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju
  • we wszystkich typach szkół - 82%
  • w liceach ogólnokształcących - 89%
  • w technikach - 71%
  • w Elektryku - 96,83%
 2. Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim
  • we wszystkich typach szkół - 82%
  • w liceach ogólnokształcących - 88%
  • w technikach - 75%
  • w Elektryku - 96,83%
 3. Zdawalność egzaminu maturalnego we Włocławku
  • we wszystkich typach szkół - 67,62%
  • w liceach ogólnokształcących - 82,80%
  • w technikach - 52,56%
  • w Elektryku - 96,83%
 4. Zdawalność i średnie wyniki egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych w województwie kujawsko-pomorskim
  • Język polski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 94%
    • w liceach ogólnokształcących - 96%
    • w technikach - 92%
    • w Elektryku - 98,41%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 50%
    • w liceach ogólnokształcących - 54%
    • w technikach - 45%
    • w Elektryku - 47,48%
  • Matematyka
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 74%
    • w liceach ogólnokształcących - 82%
    • w technikach - 65%
    • w Elektryku - 97,62%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 47%
    • w liceach ogólnokształcących - 54%
    • w technikach - 39%
    • w Elektryku - 58,05%
  • Język angielski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 90%
    • w liceach ogólnokształcących - 94%
    • w technikach - 86%
    • w Elektryku - 99,19%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 67%
    • w liceach ogólnokształcących - 74%
    • w technikach - 57%
    • w Elektryku - 70,42%