logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Wyniki egzaminów maturalnych w 2015r. - "stara matura"


 1. Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju
  • we wszystkich typach szkół - 70%
  • w Elektryku - 94,74%
 2. Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim
  • we wszystkich typach szkół - 72%
  • w Elektryku - 94,74%
 3. Zdawalność i średnie wyniki egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych w województwie kujawsko-pomorskim
  • Język polski
   • Zdawalność:
    • w technikach - 98%
    • w Elektryku - 100%
   • Średni wynik:
    • w technikach - 55%
    • w Elektryku - 61%
  • Matematyka
   • Zdawalność:
    • w technikach - 73%
    • w Elektryku - 94,74%
   • Średni wynik:
    • w technikach - 44%
    • w Elektryku - 66%
  • Język angielski
   • Zdawalność:
    • w technikach - 92%
    • w Elektryku - 100%
   • Średni wynik:
    • w technikach - 62%
    • w Elektryku - 81%
  • Język niemiecki
   • Zdawalność:
    • w technikach - 88%
    • w Elektryku - 100%
   • Średni wynik:
    • w technikach - 49%
    • w Elektryku - 49,4%