logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Wyniki egzaminów maturalnych w 2016 r.


 1. Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju
  • we wszystkich typach szkół - 85%
  • w liceach ogólnokształcących - 89%
  • w technikach - 76%
  • w Elektryku - 95,83%
 2. Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim
  • we wszystkich typach szkół - 89,1%
  • w liceach ogólnokształcących - 91,8%
  • w technikach - 84,5%
  • w Elektryku - 95,83%
 3. Zdawalność i średnie wyniki egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych w województwie kujawsko-pomorskim
  • język polski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 97,8%
    • w liceach ogólnokształcących - 98%
    • w technikach - 97,6%
    • w Elektryku - 99,31%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 59%
    • w liceach ogólnokształcących - 60%
    • w technikach - 54%
    • w Elektryku - 58,63%
  • Matematyka
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 84,5%
    • w liceach ogólnokształcących - 87,7%
    • w technikach - 79,2%
    • w Elektryku - 97,24%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 55%
    • w liceach ogólnokształcących - 60%
    • w technikach - 46%
    • w Elektryku - 69%
  • język angielski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 95,8%
    • w liceach ogólnokształcących - 96,6%
    • w technikach - 94,5%
    • w Elektryku - 98,56%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 69%
    • w liceach ogólnokształcących - 74%
    • w technikach - 61%
    • w Elektryku - 78%
  • język niemiecki
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 98,3%
    • w liceach ogólnokształcących - 98,9%
    • w technikach - 97,6%
    • w Elektryku - 100%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 68%
    • w liceach ogólnokształcących - 76%
    • w technikach - 60%
    • w Elektryku - 62%