logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Wyniki egzaminów maturalnych w 2017 r.


 1. Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju
  • we wszystkich typach szkół - 84,5%
  • w liceach ogólnokształcących - 89%
  • w technikach - 76%
  • w Elektryku - 99,40%
 2. Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim
  • we wszystkich typach szkół - 84%
  • w liceach ogólnokształcących - 88%
  • w technikach - 77%
  • w Elektryku - 99,40%
 3. Zdawalność i średnie wyniki egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych w województwie kujawsko-pomorskim
  • język polski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 97%
    • w liceach ogólnokształcących - 98%
    • w technikach - 96%
    • w Elektryku - 100%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 56%
    • w liceach ogólnokształcących - 59%
    • w technikach - 51%
    • w Elektryku - 57,5%
  • Matematyka
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 83%
    • w liceach ogólnokształcących - 87%
    • w technikach - 77%
    • w Elektryku - 98,21%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 54%
    • w liceach ogólnokształcących - 59%
    • w technikach - 46%
    • w Elektryku - 67,81%
  • język angielski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 93%
    • w liceach ogólnokształcących - 95%
    • w technikach - 88%
    • w Elektryku - 98,78%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 69%
    • w liceach ogólnokształcących - 76%
    • w technikach - 59%
    • w Elektryku - 77,10%
  • język niemiecki
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 93%
    • w liceach ogólnokształcących - 95%
    • w technikach - 92%
    • w Elektryku - 100%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 59%
    • w liceach ogólnokształcących - 66%
    • w technikach - 52%
    • w Elektryku - 73%