logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Wyniki egzaminów maturalnych w 2018 r.


 1. Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju
  • we wszystkich typach szkół - 86%
  • w liceach ogólnokształcących - 91%
  • w technikach - 79%
  • w Elektryku - 97,69%
 2. Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim
  • we wszystkich typach szkół - 85%
  • w liceach ogólnokształcących - 89%
  • w technikach - 80%
  • w Elektryku - 97,69%
 3. Zdawalność i średnie wyniki egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych w województwie kujawsko-pomorskim
  • język polski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 97%
    • w liceach ogólnokształcących - 98%
    • w technikach - 96%
    • w Elektryku - 100%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 53%
    • w liceach ogólnokształcących - 56%
    • w technikach - 49%
    • w Elektryku - 53%
  • Matematyka
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 87%
    • w liceach ogólnokształcących - 89%
    • w technikach - 83%
    • w Elektryku - 98,26%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 54%
    • w liceach ogólnokształcących - 59%
    • w technikach - 47%
    • w Elektryku - 66%
  • język angielski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 93%
    • w liceach ogólnokształcących - 97%
    • w technikach - 95%
    • w Elektryku - 98,85%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 71%
    • w liceach ogólnokształcących - 76%
    • w technikach - 64%
    • w Elektryku - 78%