logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Wyniki egzaminów maturalnych w 2019 r.


 1. Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju
  • we wszystkich typach szkół - 80,5%
  • w liceach ogólnokształcących - 86,4%
  • w technikach - 70,5%
  • w Elektryku - 98,1%
 2. Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim
  • we wszystkich typach szkół - 78%
  • w liceach ogólnokształcących - 83,8%
  • w technikach - 70%
  • w Elektryku - 98,1%
 3. Zdawalność i średnie wyniki egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych w województwie kujawsko-pomorskim
  • język polski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 93%
    • w liceach ogólnokształcących - 95%
    • w technikach - 91%
    • w Elektryku - 98,7%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 55%
    • w liceach ogólnokształcących -
    • w technikach - 50%
    • w Elektryku - 53%
  • Matematyka
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 85%
    • w liceach ogólnokształcących - 87%
    • w technikach - 82%
    • w Elektryku - 98,7%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 56%
    • w liceach ogólnokształcących -
    • w technikach - 46%
    • w Elektryku - 66%
  • język angielski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 92%
    • w liceach ogólnokształcących - 95%
    • w technikach - 89%
    • w Elektryku - 100%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 73%
    • w liceach ogólnokształcących -
    • w technikach - 64%
    • w Elektryku - 78%