logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Wyniki egzaminów maturalnych w 2020 r.


 1. Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju
  • we wszystkich typach szkół - 81,8%
  • w liceach ogólnokształcących - 87,1%
  • w technikach - 73,1%
  • w Elektryku - 94,84%
 2. Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim
  • we wszystkich typach szkół - 79,6%
  • w liceach ogólnokształcących - 85,1%
  • w technikach - 72,4%
  • w Elektryku - 94,84%
 3. Zdawalność i średnie wyniki egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych w województwie kujawsko-pomorskim
  • język polski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 92%
    • w liceach ogólnokształcących - 94%
    • w technikach - 88%
    • w Elektryku - 99,35%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 50%
    • w liceach ogólnokształcących - 55%
    • w technikach - 44%
    • w Elektryku - 52%
  • Matematyka
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 87%
    • w liceach ogólnokształcących - 90%
    • w technikach - 81%
    • w Elektryku - 94,84%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 50%
    • w liceach ogólnokształcących - 56%
    • w technikach - 43%
    • w Elektryku - 61%
  • język angielski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 92%
    • w liceach ogólnokształcących - 94%
    • w technikach - 89%
    • w Elektryku - 99,35%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 69%
    • w liceach ogólnokształcących - 75%
    • w technikach - 61%
    • w Elektryku - 76%