logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Wyniki egzaminów maturalnych w 2021 r.


 1. Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju
  • we wszystkich typach szkół - 83%
  • w liceach ogólnokształcących - 87%
  • w technikach - 75%
  • w Elektryku - 94,11%
 2. Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim
  • we wszystkich typach szkół - 80%
  • w liceach ogólnokształcących - 84%
  • w technikach - 75%
  • w Elektryku - 94,11%
 3. Zdawalność i średnie wyniki egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych w województwie kujawsko-pomorskim
  • język polski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 92%
    • w liceach ogólnokształcących - 93%
    • w technikach - 91%
    • w Elektryku - 95,8%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 51%
    • w liceach ogólnokształcących - 84%
    • w technikach - 77%
    • w Elektryku - 95,1%
  • Matematyka
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 81%
    • w liceach ogólnokształcących - 84%
    • w technikach - 77%
    • w Elektryku - 95,1%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 53%
    • w liceach ogólnokształcących - 57%
    • w technikach - 47%
    • w Elektryku - 67%
  • język angielski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 94%
    • w liceach ogólnokształcących - 95%
    • w technikach - 92%
    • w Elektryku - 97,84%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 73%
    • w liceach ogólnokształcących - 79%
    • w technikach - 66%
    • w Elektryku - 84%