logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Wyniki egzaminów maturalnych w 2022 r.


 1. Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju
  • we wszystkich typach szkół - 78%
  • w liceach ogólnokształcących - 84%
  • w technikach - 69,2%
  • w Elektryku - 95%
 2. Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim
  • we wszystkich typach szkół - 76,2%
  • w liceach ogólnokształcących - 81,9%
  • w technikach - 68,8%
  • w Elektryku - 95%
 3. Zdawalność i średnie wyniki egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych w województwie kujawsko-pomorskim
  • język polski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 94%
    • w liceach ogólnokształcących - 95%
    • w technikach - 93%
    • w Elektryku - 99,4%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 54%
    • w liceach ogólnokształcących - 58%
    • w technikach - 50%
    • w Elektryku - 55,64%
  • Matematyka
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 80%
    • w liceach ogólnokształcących - 84%
    • w technikach - 75%
    • w Elektryku - 96,11%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 55%
    • w liceach ogólnokształcących - 60%
    • w technikach - 48%
    • w Elektryku - 67,63%
  • język angielski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 94%
    • w liceach ogólnokształcących - 96%
    • w technikach - 92%
    • w Elektryku - 98,89%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 73%
    • w liceach ogólnokształcących - 79%
    • w technikach - 68%
    • w Elektryku - 85,44%