logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Wyniki egzaminów maturalnych w 2023 r.


 1. Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju
  • we wszystkich typach szkół - 89,3%
  • w liceach ogólnokształcących - 94,6%
  • w technikach - 81,5%
  • w Elektryku - 99,31%
 2. Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim
  • we wszystkich typach szkół - 88,9%
  • w liceach ogólnokształcących - 95%
  • w technikach - 81,7%
  • w Elektryku - 99,31%
 3. Zdawalność i średnie wyniki egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych w województwie kujawsko-pomorskim
  • język polski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 98%
    • w liceach ogólnokształcących - 99%
    • w technikach - 97%
    • w Elektryku - 99,31%
   • Średni wynik:
    • we wszystkich typach szkół - 63%
    • w liceach ogólnokształcących - 57%
    • w technikach - 50%
    • w Elektryku - 60,86%
  • Matematyka
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 90%
    • w liceach ogólnokształcących - 96%
    • w technikach - 84%
    • w Elektryku - 99,31%
   • Średni wynik:
    • w liceach ogólnokształcących - 69%
    • w technikach - 51%
    • w Elektryku - 67,89%
  • język angielski
   • Zdawalność:
    • we wszystkich typach szkół - 98%
    • w liceach ogólnokształcących - 99%
    • w technikach - 97%
    • w Elektryku - 100%
   • Średni wynik:
    • w liceach ogólnokształcących - 84%
    • w technikach - 72%
    • w Elektryku - 85,6%