logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - 2022r.


 • Kwalifikacja EE.03 - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
  • Zespół Szkół Elektrycznych - 100%
  • kraj - 90%
  • kujawsko-pomorskie - 40%
 • Kwalifikacja EE.05 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  • Zespół Szkół Elektrycznych - 71%
  • kraj - 61%
  • kujawsko-pomorskie - 77%
 • Kwalifikacja EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • Zespół Szkół Elektrycznych - 85%
  • kraj - 77%
  • kujawsko-pomorskie - 82%
 • Kwalifikacja EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
  • Zespół Szkół Elektrycznych - 94%
  • kraj - 58%
  • kujawsko-pomorskie - 55%
 • Kwalifikacja EE.10 - Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
  • Zespół Szkół Elektrycznych - 83%
  • kraj - 79%
  • kujawsko-pomorskie - 60%
 • Kwalifikacja EE.11 - Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi
  • Zespół Szkół Elektrycznych - 83%
  • kraj - 85%
  • kujawsko-pomorskie - 89%
 • Kwalifikacja EE.22 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych
  • Zespół Szkół Elektrycznych - 86%
  • kraj - 73%
  • kujawsko-pomorskie - 84%
 • Kwalifikacja EE.26 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
  • Zespół Szkół Elektrycznych - 57%
  • kraj - 43%
  • kujawsko-pomorskie - 50%
 • Kwalifikacja ELE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  • Zespół Szkół Elektrycznych - 85%
  • kraj - 68%
  • kujawsko-pomorskie - 65%
 • Kwalifikacja ELM.02 - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
  • Zespół Szkół Elektrycznych - 95%
  • kraj - 86%
  • kujawsko-pomorskie - 95%
 • Kwalifikacja INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • Zespół Szkół Elektrycznych - 87%
  • kraj - 80%
  • kujawsko-pomorskie - 78%
 • Kwalifikacja INF.07 - Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
  • Zespół Szkół Elektrycznych - 50%
  • kraj - 80%
  • kujawsko-pomorskie - 75%