logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Dobre praktyki w ELEKTRYKU.

Na platformie Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty opublikowane zostały dobre praktyki realizowane w Zespole Szkół Elektrycznych. Praktyki wplatają się w misję szkoły tzn. rozbudzanie i kształtowanie u uczniów umiejętności zawodowych oraz doskonalenie umiejętności matematycznych.

Wśród dobrych praktyk są m.in.:

Patronackie pracownie grafiki komputerowej w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Realizacja w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku projektu grantowego z Fundacją Anwil dla Włocławka.

Patronacka pracownia automatyki ORLEN Serwis w Zespole Szkół Elektrycznych we Włoclawku.

Realizacja projektu "Alternative energy - present and future energetics" w Zespołe Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Realizacja projektu EDUSIENCE w Zespołe Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Technologie światłowodowe w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Wykrywanie wyładowań atmosferycznych w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Koło Wiedzy Historyczno-Społecznej w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Szkolny Klub Europejski "EUROTRON" w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Pogotowie telewizji cyfrowej w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Radiowe wykrywanie meteorów w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Projekt "MŁODY OBYWATEL" realizowany w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

"KATYŃ - OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA" - projekt realizowany w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Stworzenie pracowni elektronicznych systemów alarmowych - SATEL w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Udział uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku w olimpiadach i konkursach zawodowych.

Konkurs techniczny "Turniej Młodych Mistrzów Elektroniki".

Realizacja projektu "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do lokalnego rynku pracy".

Szkolna liga zadaniowa.

Koło naukowe Mechatroniki i Robotyki.

Energia odnawialna.

Konkurs informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych.

W najbliższym czasie opublikowane zostaną kolejne przykłady.

Przykłady dobrych praktyk - Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.