logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna


Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Elektrycznych (.pdf)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (.pdf)

Stres pod kontrolą

Stres jest obecny w życiu każdego człowieka. Jest on reakcją na sytuacje trudne lub uznane za trudne. Młodzież przygotowująca się do matury, egzaminów zawodowych, uczestnicząca w systemie nauczania na odległość, doświadcza wielu stresogennych sytuacji. Ważne jest przygotowanie się do radzenia sobie z wyzwaniami, aby stres mieć pod kontrolą.

Stres pod kontrolą (.pdf)

Netykieta- sztuka komunikacji drogą elektroniczną

Grzeczność, kultura osobista i dobre wychowanie są cechami pożądanymi nie tylko w kontaktach bezpośrednich, ale także w korespondencji, którą w dzisiejszych czasach zdominowała wersja elektroniczna. Dzięki internetowi szybko komunikujemy się z innymi, ale nie jesteśmy zwolnieni z dobrych manier. W świecie Internetu też obowiązują pewne zasady.

Dla przypomnienia, oto najważniejsze zasady netykiety:

 • wysyłając wiadomość umieszczamy w niej: adres odbiorcy, temat wiadomości oraz wiadomość (zasadniczą treść e-maila),
 • zawsze wypełniamy pole "Temat", temat wiadomości powinien być krótki i adekwatny do treści listu,
 • pamiętamy, że treść zasadnicza korespondencji elektronicznej składa się z kilku elementów: powitania, treści listu, zakończenia (opcjonalnie), podpisu,
 • list rozpoczynamy powitaniem- zwrotem grzecznościowym, jeśli mamy problem co napisać, najlepiej po prostu "Dzień dobry",
 • ostrożnie używamy słowa "Witam" na początku listu - językoznawcy uważają użycie tego zwrotu za brak szacunku do adresata lub błąd językowy,
 • po powitaniu stawiamy znak przestankowy:
  • jeśli jest to wykrzyknik, kropka, to treść listu zaczynamy wielką literą,
  • jeśli jest to przecinek, to treść listu jest kontynuacją zdania i piszemy ją małą literą,
 • po zakończeniu- na przykład "Z pozdrowieniami" stawiamy przecinek, potem podpis - bez kropki
 • stosujemy reguły interpunkcyjne i ortograficzne,
 • używamy zwrotów grzecznościowych, dbamy o układ graficzny wiadomości, np. robiąc odstępy pomiędzy akapitami,
 • zwroty wprost do adresata piszemy wielką literą, na przykład: odwiedzę Ciebie,
 • piszemy konkretnie i zwięźle, klarownymi zdaniami, krótsza wiadomość zwiększa szanse na jej przeczytanie w całości oraz szybką odpowiedź,
 • nie piszemy wielkimi literami, na przykład ZADZWOŃ, gdyż w internecie jest to forma uznana za agresywną,
 • nie nadużywamy wykrzykników, nie stosujemy slangu, nie przesadzamy z ilością skrótów,
 • w dobrym tonie jest odpowiadać na korespondencję.

Motywacja do nauki

Zazwyczaj wyróżnia się dwa rodzaje motywacji. Zewnętrzną, kiedy robimy coś, żeby uniknąć kary albo zdobyć nagrodę oraz wewnętrzną, gdy robimy coś, bo lubimy. Nieważne do czego się dąży, jeśli nie znajdziemy odpowiedniego powodu, żeby to osiągnąć, będzie bardzo ciężko. Często motywacja jest niczym fala- przychodzi i odchodzi nie wiadomo kiedy.

Oto wybrane sposoby na motywację do nauki:

 • Realizuj cele - najlepiej połącz je etapowo ze swoimi potrzebami, wyobrażaj sobie końcowy efekt swoich działań.
 • Nagroda - chodzi o małą przyjemność, którą zafundujesz sobie po wykonaniu zadania.
 • Zasada 5 minut - sama chęć do działania jest bezużyteczna, dopóki nie zamieni się w działanie, po prostu zacznij się uczyć i to szybko.
 • Chwila ruchu - na zniechęcenie pomagają ćwiczenia fizyczne, choćby krótki spacer. Aktywność fizyczna poprawia humor.
 • Środowisko do nauki - domy kojarzą się raczej z odpoczynkiem, stwórz więc sobie takie miejsce w pokoju, które będzie przeznaczone wyłącznie do nauki.
 • Autorytet patrzy! - wyobraź sobie,że ciągle patrzy na ciebie człowiek, z którego bierzesz przykład.
 • Powiedz wszystkim o swoich planach - powiedz mamie, tacie, znajomym, rodzeństwu o swoich krótkoterminowych celach i zacznij działać. Będzie ci głupio przed nimi nie wykonać zaplanowanego zadania.
 • Otocz się ludźmi z podobnymi celami - motywujcie się wzajemnie, wprowadźcie zdrową rywalizację.
 • Negatywne konsekwencje - wyobraź sobie co się stanie negatywnego, jeśli nie będziesz się uczyć, poczuj lęk, smutek i niepewność z tym związane.
 • Przypomnij sobie swoje sukcesy - pamiętaj o swoich osiągnięciach - to one podniosą motywację i dodadzą pewności siebie.
 • Dokładnie zaplanuj naukę - określ czasowe ramy uczenia się.
 • Pomyśl o nauce jako o przyjemności - nauka jest fajna, może być fascynująca, obudź w sobie dziecięcą ciekawość.

Jak przetrwać trudną sytuację w postaci przymusowego dystansu społecznego oraz pokonać stres odosobnienia

Specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym radzą, aby:

 • właściwie komunikować się z osobami, z którymi pozostaje się w izolacji - mówić tak, aby być rozumianym i samemu aktywnie słuchać,
 • dbać o siebie - zarówno o ciało, jak i umysł- dobrze się odżywiać, wysypiać się, dbać o higienę i dobre samopoczucie, pozostać aktywnym fizycznie,
 • zminimalizować stres i negatywne nastawienie do osób i sytuacji poprzez przyjemne aktywności na przykład słuchanie ulubionej muzyki, czytanie książek czy obejrzenie filmu oraz stosowanie relaksacji, poprawianie nastroju choćby śmiechem,
 • utrzymywać stałe kontakty z innymi osobami (rodziną, przyjaciółmi, znajomymi ze szkoły, pracy) w dozwolony sposób, wykorzystując do tego dostępną technologię,
 • dbać o równowagę pomiędzy pracą, odpoczynkiem i czasem dla siebie,
 • uświadomić sobie ryzyko - sięgnąć po rzetelne źródła informacji, aby zrozumieć sytuację i zaakceptować obowiązujące zalecenia,
 • ograniczyć martwienie się sprawami, na które nie mamy wpływu!

Dekalog zdrowego stylu życia

Współczesna wiedza na temat zdrowia dotyczy trzech jego sfer: fizycznej (sprawność ciała), psychicznej (spokój duszy) i społecznej (moralność, życzliwość). Aby osiągnąć pełnię należy zadbać o wszystkie sfery, na przykład według dziesięciu zasad postępowania (link poniżej), służących zachowaniu i pomnożeniu zdrowia.

Dekalog zdrowego stylu życia (.pdf)

Ważne telefony

 • Pedagodzy w Zespole Szkół Elektrycznych, pokój 27, tel. 54 236 22 25 wew. 57
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wojska Polskiego 27, tel. 54 23259 18
 • Poradnia Terapii Uzależnień, ul. Kaliska 104a, tel. 54 234 97 80
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Ogniowa 8/10, tel. 54 423 23 00
 • Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego, ul. Żytnia 58, tel. 54 413 50 95, 54 413 50 96
 • Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”
 • „Niebieska Linia” - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 800 120 002
 • „Pomarańczowa Linia” - Telefon Zaufania Dla Rodziców, Których Dzieci Piją Alkohol, tel. 801 140 068
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, tel. 116 111
 • Całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, tel. 800 080 222