logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Zaplecze dydaktyczne szkoły


Pracownie komputerowe Zespołu Szkół Elektrycznych.

W ramach zajęć informatyki realizowany jest program nauczania obejmujący:

  • Podstawy teoretyczne z dziedziny budowy i zasad działania komputera osobistego;
  • Obsługę komputera osobistego (również urządzeń wejścia-wyjścia);
  • Zapoznanie z podstawowymi systemami operacyjnymi: Windows, Linux (w wersjach: desktop i serwer);
  • Tworzenie dokumentów w edytorach tekstu;
  • Arkusze kalkulacyjne;
  • Tworzenie baz danych - język SQL;
  • Podstawy grafiki i multimediów;
  • Tworzenie stron WWW i aplikacji;
  • Pracę z językami programowania: HTML, Java, PHP, Visual Basic, C++;

Szkoła posiada kilkanaście pracowni połączonych całodobowo w sieć o strukturze drzewa opartą na własnym serwerze www i pocztowym oraz stałym łączu internetowym sieci kablowej SATFILM. Dysponuje również bezprzewodowym dostępem do internetu przy pomocy accesspointów obejmujących swym zasięgiem cały budynek szkoły.

Większość kojarzy informatykę z komputerem z zainstalowanymi wieloma grami podłączonym do Internetu. Niewielu zastanawia się jak to wszystko działa. W ELEKTRYKU dostęp komputerów szkolnych do Internetu realizowany jest przez sieć opartą na światłowodach oraz szereg urządzeń: począwszy od umieszczonego w szafie osprzętu dzielącego sieć na podsieci, skończywszy na kilku serwerach opartych o dedykowane maszyny. Urządzenia realizujące podział na podsieci to oprócz routerów, zarządzalne switche umożliwiające kontrolę transmisji poprzez dostęp w zależności od portu, adresu MAC, zabezpieczenia portów, statyczne i dynamiczne wiązanie adresów MAC przydział pasma. Oczywiście w obecnych czasach: palmtopów, tabletów, smartfonów itp. sieć bez modułu bezprzewodowego nie byłaby funkcjonalna. Dostęp po WiFi realizowana jest przez routery bezprzewodowe oraz accesspointy. Duża liczba serwerów pozwala na swobodną konfigurację i zarządzanie siecią. Rozdzielenie usług sieciowych takich jak poczta, WWW, DNS, FTP na dedykowane serwery pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności działania sieci oraz zwiększenia szybkości przesyłanych danych.

Jedna z pracowni informatycznych
Jedna z pracowni informatycznych.

Pracownia elektronicznych systemów zabezpieczeń Satel.

Od września 2012r. w Zespole Szkół Elektrycznych działa pracownia specjalistyczna, w której uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą elektronicznych systemów zabezpieczeń. W pracowni znajduje się sześć stanowisk z zestawami alarmów firmy SATEL. Uczniowie mogą zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie ochrony i dozoru mienia, samodzielnie projektują, łączą i programują zestawy alarmowe.

Uczniowie mogą pracować na dwóch centralach alarmowych typu Versa 15. Są to zestawy alarmowe idealne do mieszkania, domu, sklepu, czy też małego biura. Składają się oprócz centrali z czujek ruchu, kontaktronów, czujek zbicia szyby, sygnalizatorów itp..

Ponadto posiadamy również dwie centrale: Integra - 32 i Integra 24. Są one przeznaczone do dużych obiektów typu: zakłady pracy, inteligentne domy, szpitale itp.. Dodatkowo do tego typu central można dołączyć czytnik kart zbliżeniowych, który umożliwia kontrolę pojedynczego przejścia czy też steruje zamkiem elektronicznym. Pracownia wyposażona jest w ekspander wejść i wyjść, sterujący urządzeniami elektrycznymi. Cała komunikacja, programowanie i nadzór może odbywać się poprzez Internet (moduł ETHM) lub telefon (moduł GSM).

Kolejny zestaw to centrala CA 10. Jest to wcześniejsza seria central firmy SATEL, która w swoim czasie była najczęściej montowanym zestawem. Charakteryzuje się łatwą obsługą, dobrą jakością i przystępną ceną.

Ostatni zestaw to Micra - moduł alarmowy z funkcją monitoringu GPS (GPRS/SMS). Jest to centrala posiadająca wbudowany muduł GSM. Zaprojektowana została do współpracy z bezprzewodowymi czujkami i manipulatorem. Sterowana może być telefonem (za pomocą smsa lub aplikacji na androida Micra Control) i/lub pilotami. Przeznaczona jest do obiektów typu garaż, altana, plac budowy.

Pracownia elektronicznych systemów zabezpieczeń Satel
Pracownia elektronicznych systemów zabezpieczeń SATEL.

Pracownie elektroniki.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektronik i monter elektronik (a w klasie II również technik teleinformatyk) już od pierwszej klasy odbywają zajęcia w pracowni elektronicznej, gdzie wiadomości teoretyczne zdobywane na przedmiotach zawodowych uzupełniają i utrwalają dzięki ćwiczeniom praktycznym. W salach 403 i 405 mają miejsce zajęcia pracowni elektrycznej, pomiarów elektrycznych i elektronicznych oraz pracowni instalacji i urządzeń elektronicznych. Umiejętności, które uczniowie kształtują podczas tych zajęć pozostają w ścisłym związku z przygotowaniem do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i dotyczą głównie podstaw kwalifikacji zawodowych oraz kwalifikacji E20: Eksploatacja urządzeń elektronicznych i E6: Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych.

Do dyspozycji uczniów znajdują się nowoczesne urządzenia pomiarowe, takie jak multimetry i oscyloskopy cyfrowe i analogowe oraz zasilacze laboratoryjne i generatory. Wiele z tych urządzeń szkoła zakupiła lub otrzymała dzięki realizowanym projektom finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przy pomocy tych nowoczesnych przyrządów uczniowie badają elementy obwodów prądu stałego i zmiennego oraz układy elektryczne i elektroniczne, takie jak prostowniki, stabilizatory, generatory, wzmacniacze i inne.

W kolejnych latach nauki nabywają wiadomości i umiejętności niezbędne do instalowania, obsługi i programowania układów automatyki przemysłowej, instalowania i programowania urządzeń sieci telewizji dozorowej, instalowania urządzeń systemów komputerowych, telewizji kablowej i satelitarnej. Poznają nowoczesne urządzenia audio-video i rtv, programują tunery telewizji DVBT i satelitarnej, programują rejestratory systemów dozorowych. Nauka ta uzupełniana jest o umiejętności lutowania elementów przewlekanych i do montażu powierzchniowego na płytkach drukowanych. Uczniowie czytają schematy badanych urządzeń, uczą się korzystać z katalogów, badać elementy i podzespoły urządzeń, sprawdzać zgodność parametrów z założeniami konstrukcyjnymi oraz formułować zalecenia eksploatacyjne. Zajęcia te służą takiemu przygotowaniu przyszłych absolwentów szkoły, aby mogli oni realizować swe ścieżki zawodowe wielotorowo: jako konstruktorzy, instalatorzy, serwisanci, kontrolerzy lub organizatorzy produkcji w zakładach o profilu elektronicznym.

Jedna z pracowni elektronicznych
Jedna z pracowni elektronicznych.

Pracownie maszyn elektrycznych.

Zajęcia praktyczno-laboratoryjne z zakresu wiedzy elektrycznej prowadzone są w salach - pracowniach. Uczą się tu klasy o profilu elektrycznym i elektronicznym, zarówno Szkoły Zawodowej jak i Technikum, czy Liceum Zawodowego.

Na zajęciach młodzi elektrycy i elektronicy badają podstawowe elementy i układy, dowodzą na podstawie obserwacji i obliczeń praw poznanych wcześniej na zajęciach teoretycznych. Mają do dyspozycji wiele urządzeń pomiarowych i ułatwiających pracę. Podczas zajęć wychowankowie uczą się np. jak poszerzać zakresy pomiarowe mierników elektrycznych, jak działa silnik bocznikowy i trójfazowy, układ złożony z najprostszych elementów elektronicznych, poznają zagadnienia z dziedziny automatyki. Przyswajają prawa i zależności rządzące całym światem elektroniki i elektryki. Doskonalą własne umiejętności i zdobywają wiedzę niezbędną w przyszłej pracy i przydatną w codziennym życiu.

Pracownia maszyn elektrycznych
Pracownia maszyn elektrycznych.

Pracownie urządzeń elektrycznych.

Zajęcia praktyczno-laboratoryjne z zakresu wiedzy elektrycznej prowadzone są w salach - pracowniach. Uczą się tu klasy o profilu elektrycznym i elektronicznym, zarówno Szkoły Zawodowej jak i Technikum, czy Liceum Zawodowego.

Na zajęciach młodzi elektrycy i elektronicy badają podstawowe elementy i układy, dowodzą na podstawie obserwacji i obliczeń praw poznanych wcześniej na zajęciach teoretycznych. Mają do dyspozycji wiele urządzeń pomiarowych i ułatwiających pracę. Podczas zajęć wychowankowie uczą się np. jak poszerzać zakresy pomiarowe mierników elektrycznych, jak działa silnik bocznikowy i trójfazowy, układ złożony z najprostszych elementów elektronicznych, poznają zagadnienia z dziedziny automatyki. Przyswajają prawa i zależności rządzące całym światem elektroniki i elektryki. Doskonalą własne umiejętności i zdobywają wiedzę niezbędną w przyszłej pracy i przydatną w codziennym życiu.

Pracownia elektryczna
Pracownia elektryczna - zdjecie archiwalne.

Pracownia automatyki.

Pracownia automatyki to najmłodsza pracownia w Zespole Szkół Elektrycznych. Początki pracowni sięgają 2020r., kiedy to ruszył projekt „Klasa automatyków”, którego partnerem dydaktycznym była i jest firma Orlen Serwis. Obecnie pracownia pozwala na przeprowadzanie zajęć z automatyki przemysłowej, elektropneumatyki, oraz układów sterowania. W pracowni uczniowie przygotowywani są do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: ELM.01 - Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej, oraz ELM.04 Eksploatacja układów automatyki przemysłowej. Pracownia jest nieustannie doposażona w nowe urządzenia pomiarowe i wykonawcze.

Pracownia automatyki
Pracownia automatyki.

Pracownia wysokich napięć.

Pracownia wysokich napięć powstała z inicjatywy uczniów klas maturalnych. Wykonano ją w formie pracy dyplomowej, w której tworzeniu uczestniczyło wiele osób. Obecnie pracownia jest miejscem zajęć praktyczno laboratoryjnych. W pracowni znajduje się szereg specjalistycznych urządzeń służących do pokazów i badania wysokich napięć, właściwości przewodników, izolatorów itp.

Wyładowanie elektryczne
Wyładowanie elektryczne.