×
A A A

Kolejna pracownia patronacka w „Elektryku”.

04. 02. 2019

31 stycznia br. w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku odbyło się uroczyste otwarcie pracowni elektrycznej pod patronatem Energa Operator S.A.. W uroczystości brali udział dr Barbara Moraczewska zastępca Prezydenta Miasta Włocławek, pan Jacek Kowalski Zastępca Dyrektora Generalnego Energa Operator S.A. Oddział Toruń, Pan Krzysztof Dębczyński - Dyrektor Rejonu Dystrybucji we Włocławku Energa Operator S.A. Oddział Toruń, Pani Mirosława Leszczyńska - Starszy Wizytator Delegatury we Włocławku Kujawsko - Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pan Sławomir Pankiewicz - Kierownik Zakładu Energetyki i Gospodarki Wodno-Ściekowej Anwil S.A. dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Umowa o współpracy włocławskiego „Elektryka” ze spółką Energa Operator S.A. podpisana została we wrześniu 2017 roku. Zakres współpracy dotyczy m in. fundowania dla najlepszych elektryków stypendiów (takich stypendiów ufundowanych zostało już 15), fundowania nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów, organizacji praktyk, dodatkowych staży i wycieczek specjalistycznych oraz przekazania środków finansowych na doposażenie pracowni elektrycznej. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Włocławek w szkole dokonany został remont sali, po czym dzięki wsparciu finansowemu spółki Energa Operator zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne. W pracowni patronackiej Energa odbywają się zajęcia elektryczne o charakterze praktycznym i teoretycznym. Sala wyposażona jest w stoły pomiarowe elektrotechniczne, stanowisko do obróbki mechanicznej oraz w stanowiska do zajęć teoretycznych. Co ważne w pracowni mogą odbywać się również egzaminy zawodowe.

W Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku funkcjonuje 19 pracowni zawodowych, w tym 6 patronackich. Znajdują się w nich zarówno urządzenia służące do realizacji programu jak i takie, których umiejętności obsługi życzą sobie dodatkowo pracodawcy.

Branża elektryczna w Polsce, to dynamicznie rozwijający się obszar działalności technicznej, który potrzebuje dobrze przygotowanych absolwentów. Dlatego w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku we współpracy z pracodawcami dba się o ciągły rozwój kształconych zawodów. Mimo, że uroczystość dotyczyła kształcenia techników elektryków oraz elektryków, to należy podkreślić, że we włocławskim „Elektryku” kształci się także młodzież w branżach elektronicznych, informatycznych i teleinformatycznych, które również pożądane są na lokalnym rynku pracy.

Autor: p. P. Człapiński


Powrót do aktualności