×
A A A

Współpraca włocławskiego Elektryka z firmą Eprosument

02. 10. 2019

Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku pozyskał nowego partnera do współpracy. W dniu 1 października br. w budynku szkoły podpisane zostało porozumienie inicjujące współpracę pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych we Włocławku a Spółką Eprosument. Umowę podpisali Michał Szczepański – Prezes Zarządu Spółki Eprosument i Cezary Wujciński Wiceprezes Zarządu Spółki Eprosument oraz Piotr Człapiński - Dyrektor szkoły.

Celem porozumienia jest potwierdzenie wspólnego zainteresowania stron działaniami na rzecz aktywnego rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz promowanie działalności prowadzonej przez firmę Eprosument w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.

Najważniejszym aspektem porozumienia jest wyrażenie woli obu stron do prowadzenia działań w kierunku podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji przyszłej kadry technicznej w dziedzinie OZE niezbędnych na rozwijającym się rynku pracy. Ustalono, że współpraca między stronami, w kwestii kreowania nowoczesnego szkolnictwa zawodowego i dostosowania kwalifikacji absolwentów, realizowana będzie poprzez wsparcie merytoryczne, dydaktyczne i szkoleniowe w szczególności poprzez:

  • wzajemne wsparcie organizacji zajęć edukacyjnych, zawodowych w zawodzie technik elektryk, technik elektronik oraz zawodach pokrewnych,
  • organizację wspólnych działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i naukowym,
  • promocję szkolnictwa zawodowego i nowoczesnych rozwiązań technicznych szczególnie z zakresu OZE,
  • organizowanie wykładów, pokazów, warsztatów i konferencji o tematyce elektroenergetycznej.

Autor: p. P. Człapiński

 


Powrót do aktualności