×
A A A

Pracownia grafiki 3D

04. 03. 2020

28 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku nastąpiło oficjalne otwarcie pracowni grafiki 3D pod patronatem firmy Berry Superfos Poland sp. z o. o z Kalisk k. Lubienia Kujawskiego.

W uroczystości udział wzięli: dr Barbara Moraczewska - Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Małgorzata Kowalczyk – Przybytek - Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku. Firmę BERRY Supefos Poland sp. z o. o reprezentowali Tomasz Przygodzki - Prezes Zarządu, Pan Marcin Stawisiński - Menager BERRY Supefos Poland sp. z o. oraz kierownik administracyjny BERRY Supefos Poland Pani Marzena Fatyga. Ponadto w uroczystości udział wzięli dyrekcja szkoły, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku oraz lokalne media.

Pracownia grafiki 3D wyposażona jest w uczniowskie stanowiska komputerowe oraz urządzania drukujące, w tym ploter, drukarka 3D. Na szczególną uwagę zasługuje skaner 3D. Skaner 3D zalicza się do najnowocześniejszych pod względem technologicznym urządzeń, raczej niewystępujących do tej pory w szkołach.

W Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku dużą uwagę poświęca się na kształcenie praktyczne. Z powstałej pracowni korzystać będą głównie technicy informatycy oraz technicy programiści, których kształcenie włocławski „Elektryk” planuje rozpocząć od września br.

W tym roku szkolnym na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku firma BERRY - Supefos Poland, otrzymała statuetkę Ambasadora Szkolnictwa Zawodowego. Statuetkę ufundował i wręczył z okazji Święta Edukacji Narodowej dr Marek Wojtkowski - Prezydent Miasta Włocławek.

Absolwenci włocławskiego „Elektryka” tworzą już, a w przyszłości będą zapewne także tworzyć kadrę techniczną firmy Berry Superfos. Warto wspomnieć, że BERRY - Supefos Poland jest wiodącym dostawcą produktów inżynieryjnych i jedną z największych na świecie firm produkujących opakowania z tworzyw sztucznych.

W ramach dalszej współpracy szkoła planuje wiosną bieżącego roku organizację wizyty studyjnej uczniów w siedzibie Berry Superfos oraz spotkania kadry zarządzającej z uczniami, a także konkurs z umiejętności wykorzystania grafiki komputerowej pod potrzeby firmy Berry Superfos.

Autor: p. P. Człapiński

 

 

 


Powrót do aktualności