logo szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Pomiar i rejestracja parametrów energii elektrycznej szkoły


Ile energii elektrycznej pobiera Zespół Szkół Elektrycznych? Jeśli chcesz dowiedzieć się ile prądu, mocy i energii elektrycznej na bieżąco pobiera budynek Zespołu Szkół Elektrycznych odwiedz stronę energia.zsel.edu.pl

Uczniowie Elektryka kształcący się w zawodzie technik elektryk: Dawid Gniewecki III Tg, Michał Bednarski III Tg, Paweł Błażejewski II Ta, Mateusz Karolczak II Ta oraz Jakub Gotówka II Ta pod kierunkiem p. Piotra Misiaka wykonali instalację do pomiaru i rejestracji parametrów energii elektrycznej szkoły przy jednoczesnej prezentacji tych wyników bezpośrednio na komputerze lub online poprzez sieć internetową. Instalacja działa w oparciu o rejestrator energii ND20 firmy Lumel i oprogramowanie PowerVis. Uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz podczas zajęć w pracowni elektrycznej wykonali rozdzielnicę z niezbędną aparaturą pomiarową. Wykonane urządzenie podłączyli bezpośrednio oraz poprzez przekładniki prądowe do rozdzielni głównej budynku szkoły. Aparatura pomiarowa wyświetlająca aktualne pomiary została umieszczona w modelu instalacji elektrycznej znajdującej się obok sali 406. Wizualizacja pomiarów online była możliwa dzięki pomocy nauczycieli p. Andrzeja Kriegera, p. Wojciecha Kaczmarka oraz ucznia klasy III Tb Michała Kaczmarka.

Aby uruchomić odczyt pomiarów należy na stronie internetowej wizualizacji Power Vis wpisać nazwę użytkownika: zsel oraz hasło: zsel. Następnie w menu „Lista widoków” należy wybrać „pomiary” i nacisnąć przycisk „Otwórz”. W liście widoków znajdują się również zakładki „wykresy” oraz „tabele” zawierające wyniki pomiarów w formie przebiegów czasowych oraz zestawienia tabelarycznego.

Model instalacji elektrycznej z podłączonym rejestratorem
Model instalacji elektrycznej z podłączonym rejestratorem.
Rejestrator energii ND20
Rejestrator energii ND20.